SKWRakowicznaka

Afrykańska przygoda

„Afrykańska przygoda” to projekt, który przeniesie mieszkańców naszej Rakowickiej wsi w świat dzikich zwierząt zamieszkujących odległe kontynenty, głównie Afrykę.
Najmłodsi mieszkańcy naszej wsi (3-12 lat) czekają na spotkanie z długoszyją żyrafą, białym lwem czy szybką antylopą.
Drugą liczną grupą w naszej miejscowości są emeryci, którzy z łezką w oku wspominają dzieciństwo kiedy to zabrani przez rodziców do zoo w wielkim mieście mogli zobaczyć ogromnego słonia, czy hipopotama.
Organizując wycieczkę do zoo safari w Borysewie chcemy połączyć dwie grupy – dzieci
i seniorów. W dzieciach rozbudzić chęć poznawania świata i ukazanie jego różnorodności i piękna,
a wśród seniorów wrócić z nimi do czasów dzieciństwa kiedy to byli dziećmi i razem ze swymi rodzicami odkrywali świat. Po powrocie z wycieczki wspólnie zasiądziemy przy ognisku aby opowiedzieć o swoich wrażeniach i wspólnie pośpiewać oraz potańczyć w rytm afrykańskich rytmów.

Miejsce realizacji zadania Zoo Safari Borysew i Rakowice 16A, gm. Wróblew

Czas realizacji Od 01/10/2014 do 09/11/2014

EduKABE logo

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań

Rozwój organizacji EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań poprzez zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji planowanych działań

Projekt ma na celu wsparcie rozwoju fundacji EduKABE,  która jest bardzo młodą organizacją i nie dysponuje w chwili obecnej zapleczem technicznym umożliwiającym samodzielne realizowanie planowanych działań.
Działania prowadzone są w formie szkoleń i warsztatów w związku z czym konieczny jest laptop i projektor, których nasza Fundacja nie posiada, co z kolei zmusza nas do korzystania z prywatnych lub pożyczonych. Dodatkowo do pracy niezbędne jest też urządzenie wielofunkcyjne, modem mobilnego Internetu oraz materiały biurowe, promocyjne i eksploatacyjne.
Planując rozwój skupiliśmy się na najbardziej niezbędnych zakupach, które odsuwamy w czasie z uwagi na brak odpowiednich środków finansowych. Są to jednak zasoby niezwykle istotne, których brak znacząco wpływa na nasz potencjał, budowanie marki i pozycji na rynku oraz wiarygodności w oczach klienta.
Miejsce realizacji zadania: Projekt realizowany będzie na terenie miasta Łodzi (dzielnica Łódź-Polesie), gdzie znajduje się siedziba EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań.

Czas realizacji: 01.10.2014 – 10.12.2014

strona www: http://www.edukabe.pl/
strona FB: https://www.facebook.com/edukabe

Amatorska szkola biegania Belchatow

Amatorska Szkoła Biegania Bełchatów

Projekt obejmuje cykl trzech treningów biegowych tygodniowo przez okres od 1.10. do 10.12.2014 . W treningach biorą udział początkujący biegacze, mieszkańcy Bełchatowa, przygotowujących do startu w największej imprezie biegowej w Bełchatowie „ Bełchatowska 15”.
Bieg odbędzie się 23.11.2014 r w Bełchatowie.
Projekt obejmuje promocję biegania, zachęcenie do aktywnego spędzania czasu. Naukę biegania pod okiem trenera. Integrację lokalnego środowiska skupioną na Orliku przy ul. Budryka w Bełchatowie.
Miejsce realizacji zadania: Bełchatów, ul. Budryka 9,  Orlik przy Szkole Podstawowej nr 12 / PG4 ;

logo arrow

Ważna informacja

Dla tych, którzy są na liście rankingowej: Z organizacjami i osobami, które otrzymały mikrodotacje kontaktujemy sie indywidualnie, prosimy czekac na telefon lub mail od Operatora (Centrum OPUS lub LGD POLCENTRUM)
W czwartek 09.10 o godz. 11.00 wszyscy, którzy otrzymali mikrodotacje proszeni są o przybycie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź na ogólne spotkanie informacyjne oraz podpisanie umów. Należy przyjśc z pieczątkami:

  •  w przypadku organizacji: osoby uprawnione do podpisywania w imieniu organizacji,
  •  w przypadku grup nieformalnych skladajacych za posrednictwem organizacji: przedstawiciele grupy nieformalnej plus przedstawiciele organizacji (osoby uprawnione do podpisywania w imieniu organizacji),
  •  w przypadku grup nieformalnych: co najmniej 3 osoby, które podpiszą umowę z Operatorem

Dla pozostałych organizacji i grup nieformalnych składających wnioski o mikrodotacje: Ostateczna lista rankigowa będzie ogłoszona we wtorek 07.010. Prośby o ocenę merytoryczną prosze przysyłac mailem pod adresem biura Centrum OPUS opus@opus.org.pl”. Odpowiedź otrzymają Panstwo w ciągu dwóch tygodni.