Komunikat dla laureatów

Szanowni Państwo!

Gratulujemy wszystkim Laureatom wysokich ocen Komisji, energii społecznej i wspaniałych pomysłów.

 

Listy rankingowe dostępne są pod linkiem

http://www.opus.org.pl/projekty/wsparcie-organizacji/grant-na-lepszy-start/item/1394-wyniki-konkursu-grant-na-lepszy-start

 

Teraz czas na realizacje.

Zanim rozpoczną Państwo działania konieczne będzie podpisanie umów. Umowy są przygotowywane  w generatorze i do końca przyszłego tygodnia powinny być naszykowane. Każdy grantobiorca otrzyma powiadomienie o możliwości ich uzupełnienia i wydrukowania.

Młode organizacje i organizacje wspierające będą musiały dołączyć podpisane i potwierdzone za zgodność z oryginałem Statuty.

Grupy nieformalne będą musiały dołączyć podpisane Porozumienie o współpracy grupy nieformalnej z organizacją.

 

Na początku maja odbędzie się spotkanie informacyjno szkoleniowe dotyczące realizacji zadania i jego rozliczenia. Spotkanie jest obowiązkowe!

Na spotkaniu będzie można podpisać umowy z operatorem. W przypadkach usprawiedliwionych podpisane umowy można będzie przesłać pocztą.

 

Życzymy miłego weekendu

Zespół realizatorów „Grant na lepszy start”

Wyniki III edycji konkursu!

Szanowni Państwo,

Podajemy do wiadomości wyniku konkursu Grant na lepszy start. Tegorocznym laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do podpisania umowy na realizację projektu. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu ocena ekspertów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

LISTA RANKINGOWA

Operator 1 - LGD Polcentrum lista rankingowa

Operator 2 - Centrum OPUS lista rankingowa