Grant na lepszy start 2017 – już wkrótce nabór wniosków

WYGRAJ DO 5000 ZŁ!

KONKURS „GRANT NA LEPSZY START 2017”

10 kwietnia 2017 roku rozpocznie się nabór wniosków w ramach Grantu na lepszy start 2017

Już dziś zapoznaj się dokumentacją konkursową i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa.

 

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych) oraz środki na wsparcie lokalnych przedsięwzięć grup nieformalnych i samopomocowych w wysokości od 500 do 5000 zł!

 

CO MOŻNA ZROBIĆ?

Dopuszczalne typy projektów:

  • projekt lokalnego przedsięwzięcia/inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej
  • projekt samopomocowy skierowany do zamkniętej nieformalnej grupy odbiorców
  • projekt na  założenie nowej organizacji pozarządowej
  • projekt na  rozwój młodej organizacji  pozarządowej

Celem konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców województwa łódzkiego. Organizatorami konkursu są Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego. Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy – realizatorzy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów.

 

DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe z terenu województwa łódzkiego zarejestrowane nie wcześniej niż 30 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu (10.04.2017) oraz grupy nieformalne i samopomocowe (co najmniej 3 osoby).

znajdź ścieżkę wsparcia

 

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:

15.05.2017 – 08.12.2017

 

JAK ZDOBYĆ GRANT?

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem platformy internetowej https://www.witkac.pl/strona.

Na stronie Grant na lepszy start 2017 http://www.grantnalepszystart.pl/znajdują się dodatkowe informacje o konkursie: Regulamin konkursu, Wzór wniosku o dofinansowanie, Karty Ocen, Wzór sprawozdania.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

10.04.2017 do 24.04.2017

 

 

Uwaga już wkrótce rozpoczynamy nabory wniosków!

WYGRAJ DO 5000 ZŁ!
KONKURS „GRANT NA LEPSZY START 2017”

10 kwietnia 2017 roku rozpocznie się nabór wniosków w ramach Grantu na lepszy start 2017

Już dziś zapoznaj się dokumentacją konkursową i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem platformy internetowej https://www.witkac.pl/strona
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
10.04.2017 do 24.05.2017

2017_Ogłoszenie o konkursie Grant na lepszy start

wzory dokumentów i instrukcje znajdziesz >>tutaj<<