Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej Grant

 baner_grant_2017

 

Konferencja podsumowująca

Grant na lepszy start 2017

5 grudnia 2017 (wtorek), godz. 16.00-18.00

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. Wólczańska 51, Łódź

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej realizację programu mikrodotacyjnego Grant na lepszy start 2017, w ramach którego dofinansowanie otrzymało ponad 130 inicjatyw realizowanych przez grupy oddolne, samopomocowe i młode NGO. Operatorami programu były Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

Podczas konferencji zaprezentujemy najbardziej inspirujące projekty, podsumujemy osiągnięcia z perspektywy operatorów i grantobiorców, a także wspólnie z uczestnikami zastanowimy się nad dalszymi perspektywami rozwoju programów grantowych w naszym województwie.

 Program konferencji:

  • Różne formuły regrantingu – 4 lata doświadczeń operatora
  • Prezentacja najciekawszych projektów zrealizowanych w 2017 roku
  • Podsumowanie wyników badania
  • Dyskusja i rekomendacje dotyczące przyszłych edycji konkursu

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnicy, którzy wcześniej zgłoszą chęć udziału w spotkaniu otrzymają bezpłatne materiały informacyjne. Prosimy o potwierdzenie obecności poprzez wysłanie maila na adres:

rada@rada-lodzkie.org.pl

_____________________________________________________________________________________

Zadanie Grant na lepszy start jest współfinansowane ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz  ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.