Regulaminy
Dokumenty dla realizatorów

2017 _SPRAWOZDANIE_WZÓR

2017 Papier_GRANT NA LEPSZY START

2017 dane do umowy

2017 Do Umowy_zlecenia_Załącznik nr 1

2017 GRANT NA LEPSZY START opis_faktury

2017 Karta-ewidencji-czasu-pracy

2017 Oswiadczenie-o-uzyczeniu-lokalu

2017 Oswiadczenie-o-uzyczeniu-towaru

2017 Oswiadczenie-uslugodawcy

2017 oświadczenie_NIP_PESELwzor

2017 porozumienie-z-wolontariuszem

2017 Prosba-o-dokonanie-zmian-w-harmonogranie_budzecie

2017 protokół odbioru zlecenia

2017 Umowa zlecenia dłużej niz 1 miesiac

2017 umowa-dzieło

2017_umowa_zlecenie do 1 miesiaca

.

.

.

.

_________________________

WERSJE ARCHIWALNE:

Wzory dokumentów potrzebne w ramach realizacji projektu:

1.  Lista-obecnosci_2016

2. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WKŁAD WŁASNY NIEFINANSOWY:

karta-ewidencji-czasu-pracy_2016

wzór-oswiadczenia-o-uzyczeniu-lokalu_2016

wzór-oswiadczenie-o-uzyczeniu-towaru_2016

Oswiadczenie-uslugodawcy

3. DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA PROJEKTU:

sprawozdanie_2016

Wzór-sprawozdania-z-komentarzami 2016

prośba-o-dokonanie-zmiany-w-harmonogramie_budzecie_2016

Opis faktur z komentarzami (doc)

Wzór opisu faktury 2016 (docx)

  GRANT_-wzór-Wniosek-o-zaliczke_2016

4. POZOSTAŁE DOKUMENTY:

porozumienie-o-wspólpracy-z-wolontariuszem_2016

P FIO INSTRUKCJA realizacji (DOC)

P FIO dane do umowy (DOC)

Wzór oświadczenie NIP PESEL 2016 (docx)

wzór-umowa-zlecenie_2016

wzór-umowa-o-dzielo_2016

wzór-protokól-odbioru-umowy-cywilno-prawnej_2016

PAPIER-FIRMOWY_FIO-GRANT-2016.docx

5. WZORY DOKUMENTÓW – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Dane osobowe do umowy zlecenia lub o dzieło 2016 (docx)

FIO oświadczenie NIP PESEL

Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza w projekcie

Lista obecności

Oświadczenie o użyczeniu towaru (wkrótce)

Oświadczenie usługodawcy

Papier firmowy

Porozumienie o współpracy

Prośba o dokonanie zmiany w harmonogramie lub budżecie

Protokół odbioru zlecenia

Wniosek o zaliczkę

Wzór sprawozdania

Wzór umowy o dzieło

Wzór umowy zlecenia

Opis faktury

6. GRANT LOKALNIE. GMINA PABIANICE

A. Wzór-lista-obecności-PABIANICE-2016

B. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WKŁAD WŁASNY NIEFINANSOWY:

Karta-ewidencji-czasu-pracy-PABIANICE-2016

Oświadczenie-o-użyczeniu-lokalu-PABIANICE-2016

 Oświadczenie o użyczeniu towaru (PABIANICE 2016)

Oświadczenie-usługodawcy-PABIANICE-2016

C. DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA PROJEKTU:

sprawozdanie_2016_(KUTNO) sprawozdanie_2016_PABIANICE

Wzór-sprawozdania-z-komentarzami-PABIANICE-2016

Prośba-o-dokonanie-zmiany-w-harmonogramie-budżecie-PABIANICE-2016-1

wzór opisu faktury (PABIANICE 2016)

 Wzór – Wniosek o zaliczkę (PABIANICE 2016)

D. POZOSTAŁE DOKUMENTY:

Wzór-porozumienie-o-współpracy-z-wolontariuszem-PABIANICE-2016

Dane osobowe do umowy zlecenia lub o dzieło (PABIANICE 2016)

 Wzór – oświadczenie NIP PESEL (PABIANICE 2016)

Wzór-umowa-zlecenie-PABIANICE-2016

Wzór-umowa-o-dzieło-PABIANICE-2016

Protokół-odbioru-umowy-cywilno-prawnej-PABIANICE-2016

Wzór-papieru-firmowego-PABIANICE-2016

7. GRANT LOKALNIE. MIASTO KUTNO

A. Lista-obecnosci_2016 (KUTNO)

B. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WKŁAD WŁASNY NIEFINANSOWY:

karta ewidencji czasu pracy (KUTNO)

OŚWIADCZENIE O UŻYCZENIU LOKALU (KUTNO)

Oświadczenie o użyczeniu towaru (KUTNO)

Oświadczenie-usługodawcy-PABIANICE-2016

C. DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA PROJEKTU:

sprawozdanie_2016_(KUTNO)

WZÓR SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA (KUTNO) z komentarzem

Prośba o dokonanie zmiany w harmonogramie, budżecie (KUTNO)

GRANT_wzór-opisu-faktury_2016 (KUTNO)

Wniosek o zaliczkę (KUTNO)

D. POZOSTAŁE DOKUMENTY:

Porozumienie o współpracy z wolontariuszem (KUTNO)

FIO-dane-do-umowy (KUTNO)

GRANT_wzor_oswiadczenie_NIP_PESEL_2016 (KUTNO)

FIO-dane-do-umowy (KUTNO)wzór-umowa-zlecenie_2016(KUTNO)

wzór-umowa-o-dzieło_2016(KUTNO)

wzór-protokól-odbioru-umowy-cywilno-prawnej_2016(KUTNO)

Papier firmowy (KUTNO)

8. WZORY LOGOTYPÓW

logo_program_PiotrkowTryb

pabianice grant1 pabianice grant2 baner_logologo_cz_bwinieta programu grant.epsbaner_logo

Umowy, wnioski i karty ocen

Znajdź ścieżkę wsparcia dla siebie – wskazówki w infografice

znajdź ścieżkę wsparcia

Aby ułatwić Państwu odnalezienie właściwych wersji dokumentów przygotowaliśmy do pobrania pakiety materiałów zawierające:

  • Regulamin
  • Wzory wniosków o dofinansowanie,
  • Karty oceny formalnej i merytorycznej,
  • Wzory umowy z operatorem,
  • Wzór sprawozdania.

Wybór pakietu zależy typu wnioskodawcy i rodzaju planowanych działań. Wskazówki znajdują się w powyższej infografice.

Pakiet 1.A GRUPA NIEFORM.-SAMOP. (za pośrednictwem innej ngo) Pakiet 1.B GRUPA NIEFORM.-SAMOP.(za pośrednictwem operatora) Pakiet 2.A ZAŁOŻENIE NOWEJ ORGANIZACJI Pakiet 3.A MŁODA ORGANIZACJA- ROZWÓJ lub LOKALNA INICJATYWA

.

.

.

.

_________________________________

WERSJE ARCHIWALNE:

Wzor OPUS umowy operator ngo gr_nieformalna

Wzor OPUS umowy operator ngo

Wzor OPUS umowy operator gr_nieformalna


Wzor umowy operator ngo 2015 (LGO POLCENTRUM)

Wzor umowy operator ngo grupa nieformalna 2015 (LGO POLCENTRUM)

Wzor umowy operator grupa nieformalna 2015 (LGO POLCENTRUM)

Karta oceny merytorycznej Grant na lepszy start 2016 (doc)

Karta oceny formalnej Grant na lepszy start 2016 (doc)

1. wzor wniosku FIO grupa nieformalna samodzielnie 2016 (doc)

2. wzor wniosku FIO grupa nieformalna z organizacja 2016 (doc)

3. wzor wniosku FIO organizacja pozarzadowa samodzielnie 2016 (doc)


 Karta oceny formalnej (PABIANICE 2016)

 Karta oceny merytorycznej (PABIANICE 2016)

 Wniosek Grupa nieformalna z ngo (PABIANICE 2016)

 Wniosek Grupy nieformalne samodzielnie (PABIANICE 2016)

 Wniosek ngo (PABIANICE 2016)

Poradniki

już wkrótce na stronie!

.

.

.

.

____________________

WERSJE ARCHIWALNE:

Instrukcja skladania wniosku w generatorze FIO

Instrukcja wypełnienia i podpisania umowy

Mat. reklamowe
Logotypy

KONKURSY LOKALNE:

.

Gmina Pabianice:

naglowek_Pabianice_NOWY

.

Rzgów:

Naglowek_Rzgów_NOWY

.

Gomunice:

Naglowek_Gomunice_NOWY

.

Sieradz:

Naglowek_Sieradz_NOWY

.

Sokolniki:

Naglowek_Sokolniki_NOWY

Skomlin:

naglowek Skomlin

.

Stryków:

baner tło grant Stryków_wyszycie

.

Drużbice:

naglowek_Druzbice_NOWY.

GRANT NA LEPSZY START 2017 – WOJEWÓDZTWO

baner_grant_2017Stopka_Grant_2017

.

.2015_logo_FIO_v1

.

.

.

.

.

logo_promuje_lodzkie

.

.

.

.

.

unnamed

.

.

.

.

.

logo_rady.
.

.

.

.

 WERSJE ARCHIWALNE:

logo_cz_b

Click here to add your own text