laureat2

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Hucisko i Okolic: „Sprawne zarządzanie organizacją poprzez zakup wyposażenia dla Stowarzyenia Rozwoju Wsi Hucisko I Okolic”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Hucisko i Okolic jest organizacją młodą zarejestrowaną w lutym bieżącego roku. Organizacja ma na celu prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia społeczności wsi Hucisko oraz rozwoju Huciska. Aby prowadzone działania przyniosły oczekiwany rezultat organizacja musi zostać we właściwy sposób przygotowana na realizację w/w zadań. Mając na uwadze powyższe konieczny jest zakup sprzętu biurowego oraz sprzętu związanego z rozwojem organizacji, który pozwoli na podniesienie standardów funkcjonowania stowarzyszenia oraz na jego sprawne zarządzanie. 

Miejsce realizacji zadania: siedziba Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Hucisko i Okolic: świetlica wiejska w miejscowości Hucisko 25, 97-403 Drużbice.

Czas realizacji: od 01.10.2014 r.  do 10.12.2014 r.

laureat

Grupa nieformalna: Piotr Chojnacki, Paweł Ochlanek, Przemysław Świstacz Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli, Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rodzin im. św. Maksymiliana Kolbe: „System powiadamiania – pilot pomocy”

Realizacja projektu może bardzo pomóc także  rodzinom opiekującym się krewnymi w podeszłym wieku bądź osobami niepełnosprawnymi. System powiadamiania jest oparty na centrali alarmowej, która ma wbudowany modem GSM. Działanie systemu polega na tym, ze osoba potrzebująca pomocy wciska przycisk na pilocie dając  sygnał, w postaci smsa o treści: ”potrzebuję pomocy”, który adresowany jest do opiekunów wskazanych przez osobę potrzebującą. Twórcy projektu zobowiązują się do zainstalowania w mieszkaniu wskazanej osoby zestawu urządzeń oraz do monitorowania ich w toku użytkowania.
Miejsce realizacji zadania: Zduńska Wola
Czas realizacji: do 10 grudnia

Projekt „System powiadamiania – pilot pomocy” ze Zduńskiej Woli w wersji animowanej oczami realizatorów.

laureat2

Chropianki + Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chropy „Stokrotka”:  Stokrotki na wybiegu

Projekt ma na celu aktywizację kobiet zamieszkujących wieś Chropy w gminie Poddębice poprzez realizację następujących działań:
1. Warsztaty wizażu i stylizacji (20 godzin),
2. Seminarium empowermentowe (12 godzin),
3. Impreza andrzejkowa połączona z pokazem mody, 4. Sesja fotograficzna dla uczestniczek projektu.

Zakładamy, że w projekcie weźmie udział minimum 30 kobiet zamieszkujących wieś Chropy w gminie Poddębice.

Miejsce realizacji zadania Chropy, remiza OSP ; Czas realizacji 10.10.2014-10.12.2014

laureat

Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet: „Skrzydła na START – rozwój działalności Stowarzyszenia Łódzki Kongres Kobiet”

Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet: „Skrzydła na START – rozwój działalności Stowarzyszenia Łódzki Kongres Kobiet”
Projekt polega na poprawie i wzmocnieniu funkcjonowania oraz rozwoju stowarzyszenia „Łódzki Kongres Kobiet”, poprzez likwidację bariery technicznej, jaką jest brak profesjonalnego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych.
Likwidacja tej bariery zapewnieni sprawne wypełnianie zadań statutowych przez członków stowarzyszenia, usprawni i poszerzy zakres realizacji prowadzących działania na rzecz lokalnego środowiska.
Wzbogacenie o profesjonalny sprzęt biurowy pozwoli na podniesienie jakości prowadzonych działań, co wpłynie pozytywnie na objęcie działaniami większej grupy odbiorców z województwa łódzkiego w sposób planowy, systemowy i kompleksowy w obszarze wsparcia dla kobiet mężczyzn i ich rodzin jakie prowadzi

 

www.lodzkikongreskobiet.pl

 

https://www.facebook.com/StowarzyszenieLodzkiKongresKobiet?ref=hl

laureat2

Stowarzyszenie Łódzkie Zjednoczenie: Biuro Pomocy Obywatelskiej – remont i wyposażenie lokalu

Stowarzyszenie Łódzkie Zjednoczenie to młoda organizacja, która właśnie wynajęła swój pierwszy lokal na terenie miasta Łodzi. Lokal ma być przeznaczony na realizację celów statutowych a w szczególności na prowadzenie Biura Pomocy Obywatelskiej. Lokal wymaga odświeżenia i wyposażenia w podstawowe sprzęty. Biuro Pomocy Obywatelskiej będzie działać od poniedziałku do piątku od 6 do 8 godzin dziennie.
Każdego dnia będą udzielane porady obywatelskie z zakresu prawa i administracji, pomocy społecznej, bezpieczeństwa, rozwoju osobistego i wiele innych.
Projekt ma charakter rozwojowy zarówno dla członków organizacji jak i dla osób korzystających z porad obywatelskich. Projekt ma pobudzać świadomość, iż jesteśmy częścią zbiorowości. Dla członków jest to doświadczenie w pracy z ludźmi oraz sprawne wykorzystanie swojej wiedzy a dla osób korzystających z pomocy czasami jedyna możliwość uzyskania bezpłatnej profesjonalnej porady.
Miejsce realizacji: ul. Wojska Polskiego 55/61 lok 13u , 91-432 Łódź
Czas realizacji: 15.10.2014 – 10.12.2014

 

lodzkiezjednoczenie.pl

 

https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-%C5%81%C3%B3dzkie-Zjednoczenie/659682300818217?fref=ts

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.659725080813939.1073741828.659682300818217&type=1

laureat

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Grabica „Nasza Ziemia Piotrkowska – Grabica” : NASZA „siłka” to taka, co skusi nie tylko „mięśniaka”

Projekt który chcemy zrealizować ma  na celu zakupienie sprzętu sportowego (bieżnia, orbitrek, suwnica), który będzie służył lokalnej społeczności.
Chcemy zachęcić do korzystania z siłowni w sposób szczególny kobiety poprzez organizowanie dla nich zajęć sportowych przez wyspecjalizowanych trenerów. Kobiety stanowić będą nową grupę użytkowników już istniejącej siłowni. Zrealizowanie tego pomysłu musi zostać poprzedzone przeorganizowaniem lokalu na potrzeby tej grupy użytkowników w taki sposób aby to miejsce je nie krępowało i stało się przyjaznym.
Chcemy zorganizować „Dzień Otwarty”, na którym przedstawimy nową ofertę siłowni poprzedzone akcją informacyjną.
Miejsce realizacji zadania: Kamocin
Czas realizacji: Od  01-10-2014 do 10-12-2014

https://www.facebook.com/pages/Nasza-Ziemia-Piotrkowska-Grabica/583809431675344?ref=hl

laureat

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stęszów „ Promyczek”: Promienna Świetlica

Adaptacja lokalu na potrzeby stowarzyszenia, którego celem jest realizacja wspólnych działań na rzecz mieszkańców. Budynek ten został zakupiony od Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na działalność świetlicy i nowo powstałego stowarzyszenia.
Wokół budynku znajduje się duża działka która w przyszłości może być zagospodarowana pod plac zabaw i siłownię zewnętrzną a także miejsce na wspólne pikniki czy spotkania integracyjne. W naszej miejscowości działa także Koło Gospodyń Wiejskich, które potrzebuje lokalu na swoją działalność. Koniecznym jest więc zakup wyposażenia do Sali administracyjnej czyli: regał, krzesła , stoliki, biurko i fotel do biurka.
Miejsce realizacji zadania: Stęszów – Gmina Gidle
Czas realizacji:  01.10.2014 – 10.12.2014 r.
https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Rozwoju-Wsi-St%C4%99sz%C3%B3w-Promyczek/611334945642405?ref=aymt_homepage_panel

SZOK_plakat

SzOK Spotkania z Ogromną Kreatywnością

Koleżanki tworzące grupę nieformalną Szok – Anna Szprengiel, Barbara Wachowicz i Barbara Maciężak, które połączył wspólnie napisany projekt, sympatia i zaangażowanie zapraszają na warsztaty sztuki rękodzieła SzOK Spotkania z Ogromną Kreatywnością. Oprócz tworzenia małych dzieł sztuki, przewidziany jest poczęstunek i miła atmosfera :)
Zachęcamy do polubienia naszego fanpage’a
https://www.facebook.com/pages/Szok-Spotkania-z-Ogromn%C4%85-Kreatywno%C5%9Bci%C4%85/1502170006711255?ref=hl

laureat

Grupa The Flow: Aktywni w sztuce

Głównym celem projektu „Aktywni w sztuce” jest poprawa świadomości sztuki wśród młodzieży. Ten cel chcemy zrealizować poprzez rozpowszechnianie sztuki na różnych płaszczyznach. Pośród młodzieży gimnazjalnej i licealnej w naszym otoczeniu zauważamy, jak ważna i potrzebna jest inspiracja, motywacja i rozwój kreatywności tak, by sztuka w naszym mieście tętniła życiem. Działania jakie obejmie ten projekt:

  • próby muzyczne zespołu składającego się z uczniów i absolwentów tomaszowskich szkół
  • praca przygotowujące do wystawienia obrazów, zdjęć, filmów wideo wykonanych przez nastolatków – wykonanie ich, kompletowanie, selekcja, wydruk, obramowanie
  • przygotowania kulinarne – wybór menu i odpowiednie wcześniejsze prace nad nim
  • reklama i promowanie wydarzenia pośród nastolatków tak, by projekt osąignął jak największe rezultaty

Ważnym aspektem projektu i wydarzenia jest fakt, że będzie prowadzony i prezentowany przez młodzież dla rówieśników promując hasło „młodzi dla młodych”. Wierzymy, że nie trzeba być doświadczonym życiowo, by nieść pomoc, czy krzewić sztukę.

Miejsce realizacji zadania: Społeczność Chrześcijańska „Tomy” ul. Jerozolimska 1E

Czas realizacji zadania: finalne wydarzenie – wernisaż: czwartek 28.11 o godz. 18.00 1.10.2014 – 5.12.2014

Iskierka TM_dzieci z autyzmem (2)

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ISKIERKA”: Spotkanie integracyjne „Malujemy świat na niebiesko”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „Iskierka” powstało z inicjatywy rodziców i ich potrzeb związanych z niepełnosprawnością dzieci.

Z uwagi na ograniczony dostęp do terapii dzieci z autyzmem w mieście Tomaszów Mazowiecki (najbliższe ośrodki specjalistyczne znajdują się w Piotrkowie Trybunalskim i Łodzi) oraz do wiedzy o tym zaburzeniu, rodzice postanowili powołać stowarzyszenie. Jednak wciąż mało osób wie o tym podmiocie, dlatego powstał pomysł zorganizowania festynu pt. „Malujemy świat na niebiesko”.

Projekt ma na celu propagowanie wśród społeczności lokalnej miasta i powiatu tomaszowskiego informacji na temat tego zaburzenia i możliwości otrzymania pomocy przez rodziny. Inicjatywa przyjmie formę spotkania integracyjnego, informacyjnego, promującego działalność stowarzyszenia.

Miejsce realizacji projektu: Miasto Tomaszów Mazowiecki

Czas realizacji projektu: 1.10.2014-10.12.2014, spotkanie integracyjne „malujemy świat na niebiesko odbędzie się 03.12.2014 roku.

https://www.facebook.com/stowarzyszenie.iskierka