Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej Grant

 baner_grant_2017

 

Konferencja podsumowująca

Grant na lepszy start 2017

5 grudnia 2017 (wtorek), godz. 16.00-18.00

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. Wólczańska 51, Łódź

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej realizację programu mikrodotacyjnego Grant na lepszy start 2017, w ramach którego dofinansowanie otrzymało ponad 130 inicjatyw realizowanych przez grupy oddolne, samopomocowe i młode NGO. Operatorami programu były Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

Podczas konferencji zaprezentujemy najbardziej inspirujące projekty, podsumujemy osiągnięcia z perspektywy operatorów i grantobiorców, a także wspólnie z uczestnikami zastanowimy się nad dalszymi perspektywami rozwoju programów grantowych w naszym województwie.

 Program konferencji:

  • Różne formuły regrantingu – 4 lata doświadczeń operatora
  • Prezentacja najciekawszych projektów zrealizowanych w 2017 roku
  • Podsumowanie wyników badania
  • Dyskusja i rekomendacje dotyczące przyszłych edycji konkursu

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnicy, którzy wcześniej zgłoszą chęć udziału w spotkaniu otrzymają bezpłatne materiały informacyjne. Prosimy o potwierdzenie obecności poprzez wysłanie maila na adres:

rada@rada-lodzkie.org.pl

_____________________________________________________________________________________

Zadanie Grant na lepszy start jest współfinansowane ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz  ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.

 

Lista laureatów – Gmina Pabianice

naglowek_Pabianice_NOWY

.

Gmina Pabianice – lista laureatów konkursu:

Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju / Frodo kroczy do domu
tytuł projektu: Młodzi i starzy razem dla zwierząt.

Stowarzyszenie Rozwoju „Na Zielono” / Mieszkańcy sołectwa Konin-Majówka.
tytuł projektu: Warsztaty ogrodnicze pt. „Urządzamy ogród”.

Stowarzyszenie Carpe Diem
tytuł projektu: Aktywna świetlica

Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności Częstochowa Oddział Terenowy Pabianice
tytuł projektu: ,,Zostań superbohaterem – naucz się ratować życie”

Ochotnicza Straż Pożarna / Koło Gospodyń Wiejskich w Kudrowicach
tytuł projektu: Współczesna kobieta na wsi; zdrowie, bezpieczeństwo, tradycja

do pobrania: >>ocena merytoryczna Pabianice zestawienie<<

Uwaga! Spotkanie szkoleniowe dla laureatów konkursu

odbędzie się 4 IX (poniedziałek) o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy, przy ul. Torowej

RZGÓW Skorzystaj z „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców – II edycja”

Naglowek_Rzgów_NOWY

.

WYGRAJ DO 3000 ZŁ!

Skorzystaj z „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców – II edycja”

4 września 2017 roku startuje konkurs  na realizację inicjatyw lokalnych w ramach

„Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców – II edycja”, skierowany do społeczników i organizacji pozarządowych działających na rzecz gminy Rzgów.

 

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców – II edycja”  organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe mogą starać się o mikrodotację na wsparcie lokalnych przedsięwzięć w wysokości od 1000 zł do 3000 zł!

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Celem „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców – II edycja” i konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców gminy i miasta Rzgowa poprzez realizację inicjatyw lokalnych. Realizatorzy Programu: Gmina Rzgów, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Rada Organizacji Pozarządowych Woj. Łódzkiego premiować będą w szczególności inicjatywy oddolne skierowane na poprawę ładu przestrzennego, zieleni gminnej i zadrzewień, promocję kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, promocję Rzgowa oraz walorów kulturowych i przyrodniczych regionu, a także aktywizację i integrację różnych grup społecznych. 

Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców
i animatorów. Już na etapie składania wniosków (od 4 września) uruchomiony zostanie mobilny punkt informacyjno-doradczy, dzięki któremu będzie można uzyskać wsparcie doradcze (osobiste, telefoniczne lub mailowe).

DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe z gminy Rzgów działające
na rzecz gminy i miasta Rzgów oraz grupy nieformalne i samopomocowe mieszkańców gminy.

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:

01.10.2017 – 17.11.2017

JAK ZDOBYĆ GRANT?

Wnioski składane będą na formularzach wniosków udostępnionych na stronach www organizatorów, na których znajda się również szczegółowe  informacje o konkursie: Regulamin Konkursu, Karty Ocen, Wzór sprawozdania.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

04.09.2017 do 22.09.2017

Informacja o konkursie

REGULAMIN KONKURSU_Rzgów_2edycja

Wniosek_grupy

Wniosek_organizacje

Konkurs – Gmina Pabianice

naglowek_Pabianice_NOWY

 

.

WYGRAJ DO 5000 ZŁ!

Skorzystaj z „Programu wsparcia inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Pabianice”

7 sierpnia 2017 roku startuje konkurs  na realizację inicjatyw lokalnych w ramach „Programu wsparcia inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Pabianice”, skierowany do społeczników  i organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Pabianice.

 

  • O JAKIE ŚRODKI MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach „Programu wsparcia inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Pabianice”  organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe mogą starać się o mikrodotację na wsparcie lokalnych przedsięwzięć w wysokości od 500 zł do 5000 zł!

 

  • JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Celem Programui Konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców Gminy Pabianice poprzez realizację inicjatyw lokalnych. Realizatorzy Programu: Gmina Pabianice, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Rada Organizacji Pozarządowych Woj. Łódzkiego premiować będą
w szczególności inicjatywy oddolne skierowane na wspólne działania mieszkańców co najmniej 2 sołectw Gminy Pabianice (w szczególności sołectw nie sąsiadujących bezpośrednio), inicjatywy budujące poczucie lokalnej tożsamości oraz zwiększające liczbę i atrakcyjność działań na bazie świetlic wiejskich Gminy Pabianice.  Przez cały czas trwania konkursu uczestnicy i laureaci będą mogli korzystać z pomocy doradców i animatora (osobiście, telefoniczne lub mailowo).

 

  • DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć młode organizacje pozarządowe z Gminy Pabianice i działające na rzecz Gminy Pabianice oraz grupy nieformalne i samopomocowe mieszkańców Gminy.

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ: 04.09.2017 – 17.11.2017

 

  • JAK ZDOBYĆ GRANT?

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz wniosku, wysłać go w formie pdf na adres opus@opus.org.pl oraz podpisany wysłać formie papierowej do dnia 25.08.2017 do Centrum OPUS
91-415 Łódź Plac Wolności 2.

Wnioski i informacje o konkursie znajdują się od dnia 07.08.2017 do pobrania na stronach organizatorów www.opus.org.pl; www.grantnalepszystart.pl oraz stronie Urzędu Gminy Pabianice.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 07.08.2017 do 25.08.2017

 

Dokumenty do pobrania:

GP_2017_GMINA Pabianice_Regulamin_konkursu-02

GP_Wniosek Grupy nieformalne z organizacja_2017

GP_Wniosek organizacja pozarzadowa_2017

Informacja o konkursie

2017 SPRAWOZDANIE_WZÓR

GOMUNICE

Naglowek_Gomunice_NOWY

.

Znamy laureatów konkursu w ramach Programu mikrograntów na realizację inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy Gomunice 2017! Sześć wniosków otrzymało mikrogranty!

1 LETNIE KINO PLENEROWE – 28 punktów
Grupa nieformalna Kinomaniacy.pl – mikrogrant 4000,00 zł
2 LETNI I JESIENNY MARSZ NORDIC WALKING PO GMINIE GOMUNICE – 27 punktów
Grupa nieformalna Amatorzy aktywnego spędzania czasu wolnego/ Uczniowski Klub sportowy Kadet – mikrogrant 4000,00 zł
3 POETYCKO PRZEZ GOMUNICE – 25 punktów
Grupa nieformalna Miłośnicy poezji/ Fundacja „Dlaczego Nie” – mikrogrant 4000,00 zł
4 CHRUŚCIN DLA SPOŁECZNOŚCI – 22 punkty
Grupa nieformalna Razem dla Chruścina/ Stowarzyszenie „Odnowa Chruścin” – mikrogrant 4000,00 zł
5 CHRUŚCIN STREFĄ KIBICA – 20,5 punktów
Grupa nieformalna My kibicujemy, My Integrujemy/ Stowarzyszenie „Odnowa Chruścin” –mikrogrant 4000,00 zł
6 BAWIMY SIĘ, CZYTAMY, WSPÓŁPRACUJEMY I INTEGRUJEMY – 18 punktów
Stowarzyszenie „Odnowa Chruścin”/ Grupa nieformalna Inicjatorki spotkań – mikrogrant 4000,00 zł
Laureatom gratulujemy.
Wkrótce nasi doradcy skontaktują się w sprawie podpisania umów. W razie pytań prosimy o kontakt: nmilewska@opus.org.pl;
mpoulain@opus.org.pl;
tel.603 866 547

Wyniki konkursu – Stryków

baner tło grant Stryków_wyszycie

.

Prezentujemy listę rankingową laureatów konkursu  „Program mikrograntów na realizację inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Stryków”.

lista rankingowa Stryków

W konkursie wpłynęło 15 wniosków, z czego 14 otrzymało pozytywną ocenę formalną a 1 został oceniony negatywnie. Wszystkie wnioski skierowane do oceny merytorycznej zostały ocenione pozytywnie, w tym 11 projektów skierowano do dofinansowania.

Jednocześnie z radością informujemy, że ze względu na wysoki poziom merytoryczny projektów zwiększono pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie z 30.000 zł do 33.000 zł.

Wszystkich przyszłych realizatorów oraz przedstawicieli organizacji wspierających zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 24 lipca (poniedziałek) o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy. Przedmiotem spotkania będzie prawidłowe prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej oraz zasady sprawozdawczości i promocji.