Zobacz, jakie małe projekty organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zrealizowały korzystając ze wsparcia dotacyjnego do 5 000 złotych

1 Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
Projekt o charakterze edukacyjnym, którego celem jest szerzenie wiedzy wśród mieszkańców społeczności lokalnej na temat ratowania ludzkiego życia.
To cykl warsztatów z zakresu pierwszej pomocy przedmedyczej, którego odbiorcami są strażacy-ochotnicy i mieszkańcy wsi. W jego ramach zaplanowane zostały zajęcia teoretyczne z ratownikami i praktyczny kurs ratownictwa. Organizacja realizująca projekt mogła dzięki temu zakupić potrzebny sprzęt ratowniczy. Dobrem wspólnym, jakie starali się rozwijać dzięki projektowi była troska o życie i zdrowie mieszkańców.


2 Od dziadka do wnuczka – międzypokoleniowa wymiana wiedzy i umiejętności
Projekt mający na uwadze wymianę międzypokoleniową – dzielenie się z innymi wiedzą i doświadczeniem. Polega na tym, że najmłodsi (dzieci i młodzież) uczą seniorów obsługi komputera i telefonu komórkowego, zaś seniorzy przekazują młodszemu pokoleniu wiedzę z zakresu przygotowania konfitur, wypiekania chleba, robienia makaronu. Opowiadają stare gawędy. Radość i pożytek są obopólne. Na podsumowanie działań organizują wspólnie Święto pokazując mieszkańcom, czego się nauczyli, dzięki udziałowi w projekcie.


3 Wspólna przestrzeń – od altany po amfiteatr na wsi
Projekty mające na celu stworzenie miejsc wspólnych spotkań dla całej społeczności lokalnej. W jednym przypadku będzie to drewniana altana, którą wspólnie zbudują mieszkańcy, w innym – wiejski amfiteatr – także z drewna, który ma być miejscem wydarzeń kulturalnych na wsi. W ramach projektów mieszkańcy angażują się w całej rozciągłości – wspólnie decydują o tym, gdzie postawić altanę czy amfiteatr, wspólnie dyskutują nad tym, jak ma on wyglądać, wreszcie wspólnie biorą się do prac przy porządkowaniu terenu i budują. A budując altanę, budują dobro wspólne.


4 Wieś na filmowo
Projekt realizowany przez grupę młodych ludzi, którzy kochają kino i postanowili wspólnymi siłami nakręcić film o swojej miejscowości, przy okazji ucząc się sztuki nagrywania i montażu. W ramach projektu zaplanowali cykl warsztatów z filmowcem, tworzenie scenariusza filmowego i realizację materiału filmowego. A ze względu na to, że ten film to nie tajemnica, postanowili zorganizować festiwal filmowy i pochwalić się swoim dziełem. Były wieczorowe stroje, czerwony dywan i podniosły nastrój. Jednym słowem – hollywoodzki projekt za kilka tysięcy złotych!


5 Biegać każdy może? W tym projekcie przekonają Cię, że tak!
Projekt polegający na organizacji biegów terenowych i propagowaniu zdrowego stylu życia. Jest dobrą okazją do spotkań i poznania bliżej swojej okolicy, która często widuje się wyłącznie zza szyby samochodu. Organizatorzy projektu wykorzystują biegi jako szansę do zapoznania mieszkańców z historią swojej okolicy. Biegając wyznaczonymi trasami poznają ich przeszłość. Przy okazji mogą zakupić potrzebny do realizacji projektu sprzęt sportowy.