Click here to add your own text

RZGÓW

logotypy baner Rzgów

.

UWAGA – NOWY KONKURS W RZGOWIE !!!

WYGRAJ DO 3000 ZŁ!

Skorzystaj z „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców”

24 kwietnia 2017 roku startuje konkurs  na realizację inicjatyw lokalnych w ramach

„Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców ” skierowany do społeczników
i organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Rzgów.

 

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców”  organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe mogą starć się o mikrodotacje i środki na wsparcie lokalnych przedsięwzięć w wysokości od 1000 zł do 3000 zł!

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Celem „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców”  i konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców gminy Rzgów poprzez realizację inicjatyw lokalnych. Dlatego realizatorzy Programu: Gmina Rzgów, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Rada Organizacji Pozarządowych Woj. Łódzkiego premiować będą inicjatywy oddolne wspierające, wzmacniające lub rozwijające lokalną społeczność, budujące lokalną tożsamość, promujące gminną kulturę, twórców, dziedzictwo i historię, dotyczące organizacji wydarzeń sportowych, krajoznawczych lub edukacyjnych, zwiększających wiedzę o atrakcjach turystycznych gminy i regionu.

Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców
i animatorów. Już na etapie składania wniosków (od 24 kwietnia) uruchomiony zostanie mobilny punkt informacyjno-doradczy, dzięki któremu będzie można uzyskać wsparcie doradcze (osobiste, telefoniczne lub mailowe).

DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe z Gminy Rzgów działające
na rzecz Gminy Rzgów oraz grupy nieformalne i samopomocowe mieszkańców Gminy.

 

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:

20.05.2017 – 17.11.2017

JAK ZDOBYĆ GRANT?

Wnioski składane będą na formularzach wniosków udostępnionych na stronach www organizatorów, na których znajda się również szczegółowe  informacje o konkursie: Regulamin Konkursu, Karty Ocen,
Wzór sprawozdania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

24.04.2017 do 8.05.2017

pobierz wniosek:

SIERADZ

logotypy baner wzór sieradz

.

WYGRAJ DO 5000 ZŁ – SIERADZ

Skorzystaj z „Programu mikrograntów na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych” SIERADZ 2017

8 maja 2017 roku startuje konkurs  na realizację inicjatyw lokalnych w ramach

„Programu mikrograntów na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych” skierowany do społeczników i organizacji pozarządowych działających na rzecz Sieradza.

 

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach konkursuorganizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe mogą starć się o mikrodotacje i środki na wsparcie lokalnych przedsięwzięć w wysokości od 500 zł do 5000 zł !

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Celem „Programu mikrograntów na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych”  i konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców Sieradza poprzez realizację inicjatyw lokalnych.

Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców
i animatorów. O dyżurach doradców będziemy informować na stronach internetowych.

Kontakt do doradcy:

Magdalena Poulain, 603 866 547, mpoulain@opus.org.pl,
Krzysztof Smug, 725 593 878, ksmug@opus.org.pl.

DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe terenu Sieradza działające na rzecz Miasta.

 

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:

od 08.06.2017 r. do 13.12.2017 r.

 

JAK ZDOBYĆ GRANT?

Wnioski składane będą na formularzach wniosków udostępnionych na stronach www organizatorów, na których znajda się również szczegółowe  informacje o konkursie: Regulamin Konkursu, Karty Ocen, Wzór sprawozdania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 8 maja 2017 r. do 26 maja 2017 r. do godz. 16.00.

DO POBRANIA:

ZŁOTNO