Regulamin wraz z pełną dokumentacą konkursu w edycji 2017 znajduje się w zakładce „Do pobrania”

.
.
.
.
____________________________
Wersje archiwalne:

Konkurs mikrodotacji 2016

Podstawą realizacji konkursu „Grant na lepszy start” w roku 2016 jest Regulamin konkursu

Wnioski o dofinansowanie w roku 2016 przyjmowane są w terminie od::
22 lutego do 18 marca 2016 r do godziny 16.00
wypełnione wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków dostępnego na stronie:
https://www.witkac.pl 
(prosimy uważnie sprawdzać, do którego Operatora powinien zostać złożony wniosek)

Okres realizacji projektów dofinansowanych w konkursie „Grant na lepszy start” w 2016 roku to::
15 kwietnia – 30 września 2016 r
Wysokość dofinansowania w postaci mikrodotacji: od 1 500 zł do 5 000 zł.
Ocena formalna i merytoryczna wniosków dokonana zostanie w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie konkursu.