FIO GRANT NA LEPSZY START Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS prezentuje wyniki pracy komisji konkursowej w ramach programu „Grant na lepszy start”. W ramach konkursu spłynęło 347 wniosków. Poniższa lista prezentuje wszystkie ocenione wnioski z informacją, które zostały dofinansowane. Z projektodawcami, którzy otrzymali od nas dofinansowanie skontaktujemy się w celu podpisania umowy lub ustalenia ostatecznego kształtu budżetu projektu. Szczęśliwcom serdecznie gratulujemy, a pozostałe organizacje i grupy nieformalne zapraszamy do składania wniosków w kolejnych edycjach.
Jednocześnie informujemy, że od decyzji komisji konkursowej nie ma odwołania.
Program Grant na lepszy start będzie kontynuowany w roku 2015 i 2016.

DO POBRANIA:

FIO LGD POLCENTRUM nowa ostateczna lista rankingowa

P FIO OPUS ostateczna lista rankingowa (PDF)