Skontaktuj się z nami!

Jeśli chcesz porozmawiać o konkursie i projekcie „Grant na lepszy start”, wyjaśnić wątpliwości, zgłosić uwagi – masz wiele możliwości kontaktu z nami. Możesz:

Napisać list na adres:

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, 91-415 Łódź Plac Wolności 2

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, 91-415 Łódź Plac Wolności 2

Wysłać do nas e-mail na adresy: rada@rada-lodzkie.org.pl; opus@opus.org.pl


Wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego poniżej.


Skontaktować się z naszymi koordynatorami lub doradcami:

Centrum OPUS

Koordynator: Maria Magdalena Poulain 603 866 547, mpoulain@opus.org.pl

Doradcy:

Krzysztof Smug (tylko młode organziacje) – 725 593 878, ksmug@opus.org.pl

Maria Magdalena Poulain 603 866 547mpoulain@opus.org.pl

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

Koordynator, Animator: Ewa Wierzbowska 695 307 847, ewierzbowska@rada-lodzkie.org.pl


Napisać do nas na Facebooku: www.facebook.com/grantnalepszystart