Konkurs – Gmina Pabianice

naglowek_Pabianice_NOWY

 

.

WYGRAJ DO 5000 ZŁ!

Skorzystaj z „Programu wsparcia inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Pabianice”

7 sierpnia 2017 roku startuje konkurs  na realizację inicjatyw lokalnych w ramach „Programu wsparcia inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Pabianice”, skierowany do społeczników  i organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Pabianice.

 

  • O JAKIE ŚRODKI MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach „Programu wsparcia inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Pabianice”  organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe mogą starać się o mikrodotację na wsparcie lokalnych przedsięwzięć w wysokości od 500 zł do 5000 zł!

 

  • JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Celem Programui Konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców Gminy Pabianice poprzez realizację inicjatyw lokalnych. Realizatorzy Programu: Gmina Pabianice, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Rada Organizacji Pozarządowych Woj. Łódzkiego premiować będą
w szczególności inicjatywy oddolne skierowane na wspólne działania mieszkańców co najmniej 2 sołectw Gminy Pabianice (w szczególności sołectw nie sąsiadujących bezpośrednio), inicjatywy budujące poczucie lokalnej tożsamości oraz zwiększające liczbę i atrakcyjność działań na bazie świetlic wiejskich Gminy Pabianice.  Przez cały czas trwania konkursu uczestnicy i laureaci będą mogli korzystać z pomocy doradców i animatora (osobiście, telefoniczne lub mailowo).

 

  • DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć młode organizacje pozarządowe z Gminy Pabianice i działające na rzecz Gminy Pabianice oraz grupy nieformalne i samopomocowe mieszkańców Gminy.

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ: 04.09.2017 – 17.11.2017

 

  • JAK ZDOBYĆ GRANT?

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz wniosku, wysłać go w formie pdf na adres opus@opus.org.pl oraz podpisany wysłać formie papierowej do dnia 25.08.2017 do Centrum OPUS
91-415 Łódź Plac Wolności 2.

Wnioski i informacje o konkursie znajdują się od dnia 07.08.2017 do pobrania na stronach organizatorów www.opus.org.pl; www.grantnalepszystart.pl oraz stronie Urzędu Gminy Pabianice.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 07.08.2017 do 25.08.2017

 

Dokumenty do pobrania:

GP_2017_GMINA Pabianice_Regulamin_konkursu-02

GP_Wniosek Grupy nieformalne z organizacja_2017

GP_Wniosek organizacja pozarzadowa_2017

Informacja o konkursie

2017 SPRAWOZDANIE_WZÓR