RZGÓW Skorzystaj z „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców – II edycja”

Naglowek_Rzgów_NOWY

.

WYGRAJ DO 3000 ZŁ!

Skorzystaj z „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców – II edycja”

4 września 2017 roku startuje konkurs  na realizację inicjatyw lokalnych w ramach

„Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców – II edycja”, skierowany do społeczników i organizacji pozarządowych działających na rzecz gminy Rzgów.

 

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców – II edycja”  organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe mogą starać się o mikrodotację na wsparcie lokalnych przedsięwzięć w wysokości od 1000 zł do 3000 zł!

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Celem „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców – II edycja” i konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców gminy i miasta Rzgowa poprzez realizację inicjatyw lokalnych. Realizatorzy Programu: Gmina Rzgów, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Rada Organizacji Pozarządowych Woj. Łódzkiego premiować będą w szczególności inicjatywy oddolne skierowane na poprawę ładu przestrzennego, zieleni gminnej i zadrzewień, promocję kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, promocję Rzgowa oraz walorów kulturowych i przyrodniczych regionu, a także aktywizację i integrację różnych grup społecznych. 

Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców
i animatorów. Już na etapie składania wniosków (od 4 września) uruchomiony zostanie mobilny punkt informacyjno-doradczy, dzięki któremu będzie można uzyskać wsparcie doradcze (osobiste, telefoniczne lub mailowe).

DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe z gminy Rzgów działające
na rzecz gminy i miasta Rzgów oraz grupy nieformalne i samopomocowe mieszkańców gminy.

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:

01.10.2017 – 17.11.2017

JAK ZDOBYĆ GRANT?

Wnioski składane będą na formularzach wniosków udostępnionych na stronach www organizatorów, na których znajda się również szczegółowe  informacje o konkursie: Regulamin Konkursu, Karty Ocen, Wzór sprawozdania.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

04.09.2017 do 22.09.2017

Informacja o konkursie

REGULAMIN KONKURSU_Rzgów_2edycja

Wniosek_grupy

Wniosek_organizacje