Wyniki konkursu – Stryków

baner tło grant Stryków_wyszycie

.

Prezentujemy listę rankingową laureatów konkursu  „Program mikrograntów na realizację inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Stryków”.

lista rankingowa Stryków

W konkursie wpłynęło 15 wniosków, z czego 14 otrzymało pozytywną ocenę formalną a 1 został oceniony negatywnie. Wszystkie wnioski skierowane do oceny merytorycznej zostały ocenione pozytywnie, w tym 11 projektów skierowano do dofinansowania.

Jednocześnie z radością informujemy, że ze względu na wysoki poziom merytoryczny projektów zwiększono pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie z 30.000 zł do 33.000 zł.

Wszystkich przyszłych realizatorów oraz przedstawicieli organizacji wspierających zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 24 lipca (poniedziałek) o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy. Przedmiotem spotkania będzie prawidłowe prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej oraz zasady sprawozdawczości i promocji.