baner_grant_2017

.

Publikacja podsumowująca Grant na lepszy start

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą Grant na leszy start w wersji PDF: >>pobierz<<

baner_grant_2017

.

Konferencja podsumowująca realizację projektu Grant na lepszy start

5 XII 2017, godz. 16.00-18.00, Łódź, ul. Wólczańska 51 (PTE)

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej realizację programu mikrodotacyjnego Grant na lepszy start 2017, w ramach którego dofinansowanie otrzymało ponad 130 inicjatyw grup oddolnych, samopomocowych i młodych NGO. Operatorami programu były Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

Podczas konferencji zaprezentujemy najbardziej inspirujące projekty, podsumujemy osiągnięcia z perspektywy operatorów i grantobiorców, a także wspólnie z uczestnikami zastanowimy się nad dalszymi perspektywami rozwoju programów grantowych w naszym województwie.

Program konferencji

  • Różne formuły regrantingu – 4 lata doświadczeń operatora
  • Prezentacja najciekawszych projektów zrealizowanych w 2017 roku
  • Podsumowanie wyników badania ewaluacyjnego
  • Dyskusja i rekomendacje dotyczące przyszłych edycji konkursu

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie obecności poprzez wysłanie maila na adres: rada@rada-lodzkie.org.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu:  695-307-847

_____________________________________________________________________________________________

Zadanie Grant na lepszy start jest współfinansowane ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz  ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego

UWAGA – Nowy adres Centrum OPUS:

ul. Narutowicza 8/10, 90-117 Łódź

.

Naglowek_Rzgów_NOWY.

Przedstawiamy listę rankingową dotyczącą „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców – II edycja”

Gratulujemy laureatom!

28_09 Lista rankingowa Konkurs II

.

Naglowek_Rzgów_NOWY.

WYGRAJ DO 3000 ZŁ!

Skorzystaj z „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców – II edycja”

4 września 2017 roku startuje konkurs  na realizację inicjatyw lokalnych w ramach

„Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców – II edycja”, skierowany do społeczników i organizacji pozarządowych działających na rzecz gminy Rzgów.

 

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców – II edycja”  organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe mogą starać się o mikrodotację na wsparcie lokalnych przedsięwzięć w wysokości od 1000 zł do 3000 zł!

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Celem „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców – II edycja” i konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców gminy i miasta Rzgowa poprzez realizację inicjatyw lokalnych. Realizatorzy Programu: Gmina Rzgów, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Rada Organizacji Pozarządowych Woj. Łódzkiego premiować będą w szczególności inicjatywy oddolne skierowane na poprawę ładu przestrzennego, zieleni gminnej i zadrzewień, promocję kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, promocję Rzgowa oraz walorów kulturowych i przyrodniczych regionu, a także aktywizację i integrację różnych grup społecznych. 

Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców
i animatorów. Już na etapie składania wniosków (od 4 września) uruchomiony zostanie mobilny punkt informacyjno-doradczy, dzięki któremu będzie można uzyskać wsparcie doradcze (osobiste, telefoniczne lub mailowe).

DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe z gminy Rzgów działające
na rzecz gminy i miasta Rzgów oraz grupy nieformalne i samopomocowe mieszkańców gminy.

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:

01.10.2017 – 17.11.2017

JAK ZDOBYĆ GRANT?

Wnioski składane będą na formularzach wniosków udostępnionych na stronach www organizatorów, na których znajda się również szczegółowe  informacje o konkursie: Regulamin Konkursu, Karty Ocen, Wzór sprawozdania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

04.09.2017 do 22.09.2017

Wniosek_organizacje

Wniosek_grupy

REGULAMIN KONKURSU_Rzgów_2edycja

Informacja o konkursie

naglowek_Pabianice_NOWY.

Gmina Pabianice – lista laureatów konkursu:

Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju / Frodo kroczy do domu
tytuł projektu: Młodzi i starzy razem dla zwierząt.

Stowarzyszenie Rozwoju „Na Zielono” / Mieszkańcy sołectwa Konin-Majówka.
tytuł projektu: Warsztaty ogrodnicze pt. „Urządzamy ogród”.

Stowarzyszenie Carpe Diem
tytuł projektu: Aktywna świetlica

Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności Częstochowa Oddział Terenowy Pabianice
tytuł projektu: ,,Zostań superbohaterem – naucz się ratować życie”

Ochotnicza Straż Pożarna / Koło Gospodyń Wiejskich w Kudrowicach
tytuł projektu: Współczesna kobieta na wsi; zdrowie, bezpieczeństwo, tradycja

Uwaga! Spotkanie szkoleniowe dla laureatów konkursu

odbędzie się 4 IX (poniedziałek) o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy, przy ul. Torowej

ocena merytoryczna

naglowek Skomlin

.

LISTA RANKINGOWA
w ramach konkursu „Program mikrograntów na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy SKOMLIN 2017”
FIO Grant na lepszy start 2017

SKOMLIN_lista rankingowa

Naglowek_Sokolniki_NOWY.

Program mikrograntów na realizację inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy Sokolniki – edycja sierpień 2017

Wyniki sierpniowego naboru do pobrania pod linkiem:

Nabor_sierpien_Sokolniki_wyniki

naglowek_Pabianice_NOWY.

Spotkania doradcze w Gminie Pabianice:

16 VIII (środa) – 15.30-18.00 - Piątkowisko 4b, Pabianice (LKS Orzeł)

21 VIII (poniedziałek) 15.00-17.30 – Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21

Wnioski do konsultacji można również przesyłać maile na adres: ewierzbowska@rada-lodzkie.org.pl

Więcej informacji do pobrania: Pabianice-info o konkursie 2

naglowek_Pabianice_NOWY.

WYGRAJ DO 5000 ZŁ!

Skorzystaj z „Programu wsparcia inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Pabianice”

7 sierpnia 2017 roku startuje konkurs  na realizację inicjatyw lokalnych w ramach „Programu wsparcia inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Pabianice”, skierowany do społeczników  i organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Pabianice.

  • O JAKIE ŚRODKI MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach „Programu wsparcia inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Pabianice”  organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe mogą starać się o mikrodotację na wsparcie lokalnych przedsięwzięć w wysokości od 500 zł do 5000 zł!

  • JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Celem Programui Konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców Gminy Pabianice poprzez realizację inicjatyw lokalnych. Realizatorzy Programu: Gmina Pabianice, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Rada Organizacji Pozarządowych Woj. Łódzkiego premiować będą
w szczególności inicjatywy oddolne skierowane na wspólne działania mieszkańców co najmniej 2 sołectw Gminy Pabianice (w szczególności sołectw nie sąsiadujących bezpośrednio), inicjatywy budujące poczucie lokalnej tożsamości oraz zwiększające liczbę i atrakcyjność działań na bazie świetlic wiejskich Gminy Pabianice.  Przez cały czas trwania konkursu uczestnicy i laureaci będą mogli korzystać z pomocy doradców i animatora (osobiście, telefoniczne lub mailowo).

  • DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć młode organizacje pozarządowe z Gminy Pabianice i działające na rzecz Gminy Pabianice oraz grupy nieformalne i samopomocowe mieszkańców Gminy.

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ: 04.09.2017 – 17.11.2017

 

  • JAK ZDOBYĆ GRANT?

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz wniosku, wysłać go w formie pdf na adres opus@opus.org.pl oraz podpisany wysłać formie papierowej do dnia 25.08.2017 do Centrum OPUS
91-415 Łódź Plac Wolności 2.

Wnioski i informacje o konkursie znajdują się od dnia 07.08.2017 do pobrania na stronach organizatorów www.opus.org.pl; www.grantnalepszystart.pl oraz stronie Urzędu Gminy Pabianice.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 07.08.2017 do 25.08.2017

dokumenty do pobrania:

GP_Wniosek Grupy nieformalne z organizacja_2017

GP_Wniosek organizacja pozarzadowa_2017

GP_2017_GMINA Pabianice_Regulamin_konkursu-02

Informacja o konkursie

2017 SPRAWOZDANIE_WZÓR

DYŻURY DORADCZE:

16.08.2017 – godz 15.30-18.00 (Piątkowisko 4b, Pabianice)

21.08.2017 – godz. 15.00-17.30 (Piątkowisko 4b, Pabianice)

W ostatnim dniu składania wniosków tj. 25.08.2017 od godz. 12.00 do 14.00 będzie możliwość złożenia papierowej wersji wniosku u pracownika Centrum Opus dyżurującego w siedzibie Urzędu Gminy.

Naglowek_Gomunice_NOWY

.

GOMUNICE

Znamy laureatów konkursu w ramach Programu mikrograntów na realizację inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy Gomunice 2017! Sześć wniosków otrzymało mikrogranty!

1 LETNIE KINO PLENEROWE – 28 punktów
Grupa nieformalna Kinomaniacy.pl – mikrogrant 4000,00 zł
2 LETNI I JESIENNY MARSZ NORDIC WALKING PO GMINIE GOMUNICE – 27 punktów
Grupa nieformalna Amatorzy aktywnego spędzania czasu wolnego/ Uczniowski Klub sportowy Kadet – mikrogrant 4000,00 zł
3 POETYCKO PRZEZ GOMUNICE – 25 punktów
Grupa nieformalna Miłośnicy poezji/ Fundacja „Dlaczego Nie” – mikrogrant 4000,00 zł
4 CHRUŚCIN DLA SPOŁECZNOŚCI – 22 punkty
Grupa nieformalna Razem dla Chruścina/ Stowarzyszenie „Odnowa Chruścin” – mikrogrant 4000,00 zł
5 CHRUŚCIN STREFĄ KIBICA – 20,5 punktów
Grupa nieformalna My kibicujemy, My Integrujemy/ Stowarzyszenie „Odnowa Chruścin” –mikrogrant 4000,00 zł
6 BAWIMY SIĘ, CZYTAMY, WSPÓŁPRACUJEMY I INTEGRUJEMY – 18 punktów
Stowarzyszenie „Odnowa Chruścin”/ Grupa nieformalna Inicjatorki spotkań – mikrogrant 4000,00 zł
Laureatom gratulujemy.
Wkrótce nasi doradcy skontaktują się w sprawie podpisania umów. W razie pytań prosimy o kontakt: nmilewska@opus.org.pl;
mpoulain@opus.org.pl;
tel.603 866 547

baner tło grant Stryków_wyszycie

.

Prezentujemy listę rankingową laureatów konkursu  „Program mikrograntów na realizację inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Stryków”.

do pobrania: >>lista rankingowa Stryków<<

W konkursie wpłynęło 15 wniosków, z czego 14 otrzymało pozytywną ocenę formalną a 1 został oceniony negatywnie. Wszystkie wnioski skierowane do oceny merytorycznej zostały ocenione pozytywnie, w tym 11 projektów skierowano do dofinansowania.

Jednocześnie z radością informujemy, że ze względu na wysoki poziom merytoryczny projektów zwiększono pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie z 30.000 zł do 33.000 zł.

Wszystkich przyszłych realizatorów oraz przedstawicieli organizacji wspierających zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 24 lipca (poniedziałek) o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy. Przedmiotem spotkania będzie prawidłowe prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej oraz zasady sprawozdawczości i promocji.

Informacja_Sokolniki Nabór ciągły-1UWAGA! MIESZKAŃCY GMINY SOKOLNIKI!

Centrum OPUS realizator Programu Mikrograntów na realizację inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy Sokolniki ogłasza nabór ciągły – do wyczerpania środków -  wniosków na Konkurs w ramach ww Programu.

Szczegóły Konkursu, Regulamin i formularze wniosków do pobrania ze stron www.opus.org.pl i strony Gminy Sokolniki.
Najbliższe posiedzenie Komisji Oceny Wniosków 25 lipca 2017 roku, co oznacza, że wnioski należy składać do dnia 24 lipca 2017 roku.
Następne posiedzenie Komisji Oceny Wniosków planowane jest na 22 sierpnia 2017 roku, czyli wnioski należy składać do dnia 21 sierpnia 2017 roku.
Działania planowane w ramach realizacji muszą skończyc się do 15 października 2017 roku.
.
.
WNIOSKI SKŁADAMY:

1. W formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach, ul. Parkowa 1, 98-420 Sokolniki, sala nr 2

2. W wersji elektronicznej (pdf lub skan) na adres opus@opus.org.pl

.

.naglowek_Druzbice_NOWY

.

WYNIKI KONKURSU DRUŻBICE!
Prezentujemy wyniki konkursu na realizację inicjatyw lokalnych w ramach „Programu wsparcia inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy Drużbice”

.

.naglowek_Druzbice_NOWY

.

UWAGA DRUŻBICE!
WYNIKI KONKURSU na realizację inicjatyw lokalnych w ramach „Programu wsparcia inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy Drużbice” zostaną ogłoszone w dniu 4 lipca 2017 (wtorek).

.Naglowek_Sokolniki_NOWY

.

Przedstawiamy wyniki konkursu w SOKOLNIKACH:

LISTA RANKINGOWA SOKOLNIKI

Naglowek_Gomunice_NOWY

.

GOMUNICE - NABÓR WNIOSKÓW PRZEDŁUŻONY DO 14 LIPCA !!!

Skorzystaj z „Programu mikrograntów na realizację inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy Gomunice 2017” i wygraj nawet 4.000 zł

do pobrania:

Regulamin KONKURS Gomunice

GOMUNICE_Wniosek_Grupy_nieformalne

GOMUNICE_Wniosek_organizacja_pozarzadowa_2017

Informacja_GOMUNICE

Wnioski do konkursu prosimy składać/wysyłać:

- w formie elektronicznej w formacie PDF (bez podpisów) na adres opus@opus.org.pl oraz

- w formie papierowej (z podpisami), w zapieczętowanej kopercie z nazwą konkursu i nazwiskiem wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Gomunice (p. I, pok. 101).

Doradcy:

Nadina Milewska –  nmilewska@opus.org.pl

Maria Magdalena Poulain –   mpoulain@opus.org.pl;    tel. 603 866 547