baner tło grant Stryków_wyszycie.

KONKURS STRYKÓW – nabór wniosków od 19 czerwca.

„Program mikrograntów na realizację inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy Stryków”

KWOTA WSPARCIA: minimum 1000 zł – maksimum 3.000 zł
MINIMALNY WKŁAD WŁASNY: 10% wysokości dotacji (PREFEROWANY W FORMIE WOLONTARIATU)
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 19 czerwca – 7 lipca 2017
CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW: 1 sierpnia – 17 listopada 2017

Celem Grantu na lepszy start 2017 jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze pożytku publicznego tj. działań prowadzonych dla dobra wspólnego wynikających z potrzeb lub zdiagnozowanych problemów.
PREFEROWANE CELE, NA KTÓRE MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI W GMINIE STRYKÓW:
a) pobudzenie aktywności mieszkańców, rozwój społeczności lokalnej oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej;
b) promocja kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji;
c) promocja gminy Stryków;
d) wdrażanie małych projektów lokalnych z zakresu ładu przestrzennego, zieleni gminnej i zadrzewień.

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?
a) Samodzielnie (młoda ngo)
b) Za pośrednictwem operatora (grupy nieformalne i samopomocowe)
c) Za pośrednictwem organizacji udzielającej osobowości (grupy nieformalne i samopomocowe)

2017 STRYKÓW Regulamin

STRYKÓW_Wniosek_Grupy_nieformalne przez operatora

STRYKÓW_Wniosek_Grupy_nieformalne

STRYKÓW_Wniosek_organizacja_pozarzadowa_2017

Doradcy:
Ewa Wierzbowska – ewierzbowska@rada-lodzkie.org.pl, 695-307-847

naglowek_Druzbice_NOWY

.

DRUŻBICE – PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW 

do dnia 21 czerwca 2017 roku do godz. 15.30.

W razie pytań prosimy o kontakt z doradcą: nmilewska@opus.org.pl

Naglowek_Sieradz_NOWY

.
SIERADZ – publikujemy wyniki konkursu

do pobrania:  wyniki_sieradz_2017

Naglowek_Sokolniki_NOWY.

SOKOLNIKI – ogłaszamy konkurs!

„Program mikrograntów na realizację inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy Sokolniki”

 NAJWAŻNIEJSZE FAKTY DOTYCZĄCE KONKURSU: 

KWOTA WSPARCIA: minimum 500 zł – maksimum 2.000 zł

MINIMALNY WKŁAD WŁASNY: 10% wysokości dotacji

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 6 czerwca – 23 czerwca 2017

CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW: 1 lipca – 15 października 2017

CELEM KONKURSU JEST ZWIĘKSZENIE ZAANGAŻOWANIA OBYWATELI I ORGANIZACJI W ŻYCIE PUBLICZNE, a w szczególności:

 1. zwiększenie roli inicjatyw oddolnych;
 2. animowanie działań samopomocowych
 3. wspieranie młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa łódzkiego.

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

a)    Samodzielnie (młoda ngo)

b)   Za pośrednictwem organizacji udzielającej osobowości (grupy nieformalne i samopomocowe)

c)    Za pośrednictwem operatora (grupy nieformalne i samopomocowe)

 

Do pobrania:

2017 SPRAWOZDANIE_WZÓR

Informacja_Sokolniki

REGULAMIN KONKURSU_Sokolniki

Sokolniki_Wniosek Grupy nieformalne z organizacja_2017

Sokolniki_Wniosek organizacja pozarzadowa_2017

 

Doradca:

Krzysztof Smug – ksmug@opus.org.pl, 725-593-878

 

Dyżury doradcze:

6, 13 i 20 czerwca, Dom Kultury w Sokolnikach, godzina 13.00-16.00.

W dniu kończącym nabór 23.06 w godzinach 11.00-16.00.

Naglowek_Gomunice_NOWY

.

GOMUNICE – WYGRAJ DO 4 000 ZŁ! 

Skorzystaj z „Programu mikrograntów na realizację inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy Gomunice 2017”

12.06.2017 r. startuje konkurs  na realizację inicjatyw lokalnych skierowany do aktywistów  i organizacji pozarządowych działających na rzecz gminy Gomunice.

Spotkanie informacyjne – 09 czerwca 2017 (piątek), godz. 15.00 

zaproszenie do pobrania: zaproszenie grant Gomunice                 

                                                                  

 • JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach „Programu mikrograntów na realizację inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy GOMUNICE 2017”organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe mogą starć się o środki na wsparcie lokalnych przedsięwzięć w wysokości od 500 zł do 4 000 zł!

 • JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Celem „Programu mikrograntów na realizację inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy GOMUNICE 2017” i konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców gminy Gomunice poprzez realizację inicjatyw lokalnych. Dlatego realizatorzy Programu: gmina Gomunice, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Rada Organizacji Pozarządowych Woj. Łódzkiego premiować będą inicjatywy oddolne wspierające, wzmacniające, rozwijające oraz promujące lokalną społeczność i budujące lokalną tożsamość. Przez cały czas trwania konkursu można korzystać z pomocy doradców oferujących wsparcie doradczo informacyjne (osobiste, telefoniczne lub mailowe).

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe z gminy Gomunice działające
na rzecz Gminy Gomunice oraz grupy nieformalne i samopomocowe mieszkańców gminy.

 • TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 12.06.2017 do 30.06.2017

Wnioski na formularzach wniosków udostępnionych na stronach www organizatorów składają:

 • Samodzielnie (młoda ngo)
 • Za pośrednictwem organizacji udzielającej osobowości (grupy nieformalne i samopomocowe)
 • Za pośrednictwem operatora (grupy nieformalne i samopomocowe)
 • CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ: 10.07.2017 – 12.11.2017

do pobrania:

Regulamin KONKURS Gomunice

GOMUNICE_Wniosek_Grupy_nieformalne

GOMUNICE_Wniosek_organizacja_pozarzadowa_2017

Informacja_GOMUNICE

Doradcy:

Nadina Milewska –  nmilewska@opus.org.pl

Maria Magdalena Poulain –   mpoulain@opus.org.pl;    tel. 603 866 547

logotypy baner Rzgów

.

RZGÓW – KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Prezentujemy wyniki naboru wniosków konkursu ogłoszonego w ramach „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców”

19_05 Lista rankingowa Nr 2

baner_grant

.

PREZENTUJEMY WYNIKI KONKURSU GRANT NA LEPSZY START 2017

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie:

2017_GRANT_Lista rankingowa dofinansowanie

Pełna lista oceny merytorycznej:

PDF wyniki-oceny-merytorycznej-wszystkie

WORD wyniki-oceny-merytorycznej

baner_grant

.

Wyniki oceny merytorycznej – Grant na lepszy start 2017

Informujemy, że ze względu na dużą liczbę wniosków wymagających oceny trzeciego eksperta, wyniki oceny merytorycznej zostaną opublikowane w późniejszym terminie. Przewidywany termin publikacji wyników konkursu – 16.05.2017 (wtorek).

logotypy baner wzór sieradz

.

WYGRAJ DO 5000 ZŁ – SIERADZ

Skorzystaj z „Programu mikrograntów na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych” SIERADZ 2017

8 maja 2017 roku startuje konkurs  na realizację inicjatyw lokalnych w ramach

„Programu mikrograntów na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych” skierowany do społeczników i organizacji pozarządowych działających na rzecz Sieradza.

 

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach konkursu organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe mogą starć się o mikrodotacje i środki na wsparcie lokalnych przedsięwzięć w wysokości od 500 zł do 5000 zł !

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Celem „Programu mikrograntów na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych”  i konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców Sieradza poprzez realizację inicjatyw lokalnych.

Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców
i animatorów. O dyżurach doradców będziemy informować na stronach internetowych.

Kontakt do doradcy:

Magdalena Poulain, 603 866 547, mpoulain@opus.org.pl,
Krzysztof Smug, 725 593 878, ksmug@opus.org.pl.

DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe terenu Sieradza działające na rzecz Miasta.

 

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:

od 08.06.2017 r. do 13.12.2017 r.

 

JAK ZDOBYĆ GRANT?

Wnioski składane będą na formularzach wniosków udostępnionych na stronach www organizatorów, na których znajda się również szczegółowe  informacje o konkursie: Regulamin Konkursu, Karty Ocen, Wzór sprawozdania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 8 maja 2017 r. do 26 maja 2017 r. do godz. 16.00.

DO POBRANIA:

2017_REGULAMIN KONKURSU27_04_SIERADZ

2017 SPRAWOZDANIE_WZÓR

Sieradz_Wniosek Grupy na załozenie organizacji_2017

Sieradz_Wniosek Grupy nieformalne z organizacja_2017

Sieradz_Wniosek organizacja pozarzadowa_2017

baner_grant

.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ 27.04.2017

Informujemy, że właśnie zakończył się etap oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie Grant na lepszy startZłożono 246 wniosków. 242 wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną, 4 wnioski uzyskały negatywną ocenę formalną.

2017 ocena formalna Grant na lepszy start LISTA

Protokół Formalny_1 KOW Grant 27_04_2017

logotypy baner Rzgów

.

UWAGA – NOWY KONKURS W RZGOWIE !!!

WYGRAJ DO 3000 ZŁ!

Skorzystaj z „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców”

24 kwietnia 2017 roku startuje konkurs  na realizację inicjatyw lokalnych w ramach

„Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców ” skierowany do społeczników
i organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Rzgów.

 

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców”  organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe mogą starć się o mikrodotacje i środki na wsparcie lokalnych przedsięwzięć w wysokości od 1000 zł do 3000 zł!

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Celem „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców”  i konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców gminy Rzgów poprzez realizację inicjatyw lokalnych. Dlatego realizatorzy Programu: Gmina Rzgów, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Rada Organizacji Pozarządowych Woj. Łódzkiego premiować będą inicjatywy oddolne wspierające, wzmacniające lub rozwijające lokalną społeczność, budujące lokalną tożsamość, promujące gminną kulturę, twórców, dziedzictwo i historię, dotyczące organizacji wydarzeń sportowych, krajoznawczych lub edukacyjnych, zwiększających wiedzę o atrakcjach turystycznych gminy i regionu.

Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców
i animatorów. Już na etapie składania wniosków (od 24 kwietnia) uruchomiony zostanie mobilny punkt informacyjno-doradczy, dzięki któremu będzie można uzyskać wsparcie doradcze (osobiste, telefoniczne lub mailowe).

DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe z Gminy Rzgów działające
na rzecz Gminy Rzgów oraz grupy nieformalne i samopomocowe mieszkańców Gminy.

 

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:

20.05.2017 – 17.11.2017

JAK ZDOBYĆ GRANT?

Wnioski składane będą na formularzach wniosków udostępnionych na stronach www organizatorów, na których znajda się również szczegółowe  informacje o konkursie: Regulamin Konkursu, Karty Ocen,
Wzór sprawozdania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

24.04.2017 do 8.05.2017

pobierz wniosek:

wniosek-grupy-na-zalozenie-org

wniosek-grupy-nieformalne-z-organizacja

wniosek-organizacja-pozarzadowe

więcej informacji:

regulamin_konkursu_Rzgow

2017_sprawozdanie_wzor

mikrodzialaniagmina-rzgowinfor

stopka Rzgów

baner poziom

.
Ważne informacje dla wnioskodawców – GRUP NIEFORMALNYCH i SAMOPOMOCOWYCH

1. Grupy, które ubiegają się o wsparcie na ZAŁOŻENIE NOWEJ ORGANIZACJI mogą składać wniosek TYLKO za pośrednictwem operatora (Centrum Opus). W związku z powyższym zgoda operatora NIE JEST wymagana.

2. Grupy, które ubiegają się o wsparcie na realizację INICJATYW, mogą składać wniosek za pośrednictwem:

A. organizacji pozarządowej udzielającej osobowości prawnej (lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

B. operatora (Centrum Opus). Aby złożyć wniosek za pośrednictwem operatora. WYMAGANA JEST ZGODA Centrum Opus. Prośby można kierować mailowo, jednak należy je uzasadnić. W przypadku braku uzasadnienia lub wysłania prośby później niż 21 kwietnia prośby mogą nie zostać rozpatrzone.

.

Wkład własny w projektach „Grant na lepszy start”

Odpowiadając na liczne pytania dotyczące wkładu własnego zwracamy uwagę, że:

1. Wkład własny w postaci finansowej nie jest wymagany dla żadnego z podmiotów i nie jest on wyżej punktowany od wkładu w postaci pracy wolontarystycznej. Młoda organizacja może zatem wnieść wkład własny tylko w postaci pracy wolontarystycznej.

2. Grupa nieformalna i samopomocowa, niezależnie od tego, czy składa wniosek samodzielnie, czy za pośrednictwem organizacji udzielającej osobowości prawnej, może wykazać wyłącznie wkład niefinansowy, czyli wkład osobowy (wolontariat),  rzeczowy lub usługowy.

stopka2

baner poziom

.

SPOTKANIA INFORMACYJNE

dotyczące konkursu „GRANT NA LEPSZY START 2017”

UWAGA! UWAGA!
W środę 12 kwietnia 2017 roku nasi doradcy mają z Wami trzy spotkania informacyjne dotyczące konkursu „Grant na lepszy start” 2017


Gorzkowice Gmina – od godz. 13.00

Piotrków Trybunalski – Starostwo Powiatowe ul 3 Maja 33 od godz. 15.00

Tomaszów Mazowiecki – Powiatowe Centrum Animacji Społecznej ul Mościckiego 3 (dawny MDK) od godz.16.00- Powiatowe Centrum Animacji Społecznej ul Mościckiego 3 (dawny MDK) od godz.16.00

stopka2

baner poziom

.

WYGRAJ DO 5000 ZŁ!

KONKURS „GRANT NA LEPSZY START 2017”

10 kwietnia 2017 rozpocznie się nabór wniosków w ramach Grantu na lepszy start 2017

Już dziś zapoznaj się dokumentacją konkursową i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych) oraz środki na wsparcie lokalnych przedsięwzięć grup nieformalnych i samopomocowych w wysokości od 500 do 5000 zł!

CO MOŻNA ZROBIĆ?

Dopuszczalne typy projektów:

 • projekt lokalnego przedsięwzięcia/inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej
 • projekt samopomocowy skierowany do zamkniętej nieformalnej grupy odbiorców
 • projekt na  założenie nowej organizacji pozarządowej
 • projekt na  rozwój młodej organizacji  pozarządowej

Celem konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców województwa łódzkiego. Organizatorami konkursu są Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego. Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy – realizatorzy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów.

DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe z terenu województwa łódzkiego zarejestrowane nie wcześniej niż 30 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu (10.04.2017) oraz grupy nieformalne i samopomocowe (co najmniej 3 osoby).

znajdź ścieżkę wsparcia

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:

15.05.2017 – 08.12.2017

JAK ZDOBYĆ GRANT?

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem platformy internetowej https://www.witkac.pl/strona.

W zakładce DO POBRANIA znajdują się dodatkowe informacje o konkursie: Regulamin konkursu, Wzór wniosku o dofinansowanie, Karty Ocen, Wzór sprawozdania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

10.04.2017 do 24.04.2017

 

stopka2

baner poziomPełną parą ruszyła nowa edycja Grantu na lepszy start. W 2017 roku partnerem Centrum Opus będzie Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego. Podobnie do lat ubiegłych w ramach projektu realizowane będą działania na poziomie województwa, ale także konkursy lokalne w miastach i gminach.

Zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którzy mają chęć do działania, ciekawe pomysły i chcą wziąć los swojej miejscowości i jej mieszkańców w swoje ręce. Nieważne ile masz lat, czy działasz w grupie nieformalnej, czy samopomocowej, jesteś aktywnym mieszkańcem, czy może zaangażowanym samorządowcem. Razem mamy szansę tchnąć nową energię w miasta i wsie w województwie łódzkim. Wsparcie otrzymane w ramach grantu pozwoliło już setkom grup i młodych organizacji na realizację ciekawych inicjatyw.

Będzie się działo!

stopka2

ZNAMY LISTĘ LAUREATÓW „KUTNOWSKIEGO KONKURSU NA MIKRODOTACJE”

kutno1

W ramach konkursu o grantu do wysokości 3 000,00 zł walczyło 20 kutnowskich organizacji. Wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną, a 19 pozytywnie oceniono merytorycznie, tzn otrzymały co najmniej 33 punktów, średnią ocen 2 niezależnych ekspertów. 19 organizacji otrzymało środki na swoje działania. Dodatkowo część wnioskodawców otrzymywało po 5 punktów w tzw kryterium strategicznym, które spełniały będąc młodymi organizacjami (wpis do KRS lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji nie wcześniej niż 18 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku o mikrodotację) o udokumentowanym rocznym budżecie nie przekraczający 25 tys. zł).

Laureatom gratulujemy! Każdy zostanie powiadomiony indywidualnie o wynikach konkursu i kolejnych krokach, podpisaniu umów i zasad realizacji.

W razie pytań prosimy o kontakt z realizatorami Centrum OPUS od poniedziałku, 11.07.2016 pod nr telefonów:

 •  502 570 822
 • 24 388 14 49

Więcej na http://www.grantnalepszystart.pl/uncategorized/lista-laureatow-kutnowskiego-konkursu-na-mikrodotacje/