laureat2

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Hucisko i Okolic: „Sprawne zarządzanie organizacją poprzez zakup wyposażenia dla Stowarzyenia Rozwoju Wsi Hucisko I Okolic”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Hucisko i Okolic jest organizacją młodą zarejestrowaną w lutym bieżącego roku. Organizacja ma na celu prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia społeczności wsi Hucisko oraz rozwoju Huciska. Aby prowadzone działania przyniosły oczekiwany rezultat organizacja musi zostać we właściwy sposób przygotowana na realizację w/w zadań. Mając na uwadze powyższe konieczny jest zakup sprzętu biurowego oraz sprzętu związanego z rozwojem organizacji, który pozwoli na podniesienie standardów funkcjonowania stowarzyszenia oraz na jego sprawne zarządzanie. 

Miejsce realizacji zadania: siedziba Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Hucisko i Okolic: świetlica wiejska w miejscowości Hucisko 25, 97-403 Drużbice.

Czas realizacji: od 01.10.2014 r.  do 10.12.2014 r.

laureat

Grupa nieformalna: Piotr Chojnacki, Paweł Ochlanek, Przemysław Świstacz Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli, Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rodzin im. św. Maksymiliana Kolbe: „System powiadamiania – pilot pomocy”

Realizacja projektu może bardzo pomóc także  rodzinom opiekującym się krewnymi w podeszłym wieku bądź osobami niepełnosprawnymi. System powiadamiania jest oparty na centrali alarmowej, która ma wbudowany modem GSM. Działanie systemu polega na tym, ze osoba potrzebująca pomocy wciska przycisk na pilocie dając  sygnał, w postaci smsa o treści: ”potrzebuję pomocy”, który adresowany jest do opiekunów wskazanych przez osobę potrzebującą. Twórcy projektu zobowiązują się do zainstalowania w mieszkaniu wskazanej osoby zestawu urządzeń oraz do monitorowania ich w toku użytkowania.
Miejsce realizacji zadania: Zduńska Wola
Czas realizacji: do 10 grudnia

Projekt „System powiadamiania – pilot pomocy” ze Zduńskiej Woli w wersji animowanej oczami realizatorów.