Podstawowe terminy konkursu „Grant na lepszy start” w 2015 roku

30 marca 2015r. - Ogłoszenie konkursu
Od tej daty możliwe jest składanie wniosków konkursowych za pośrednictwem generatora wniosków (formularz wniosku do pobrania ze strony grantnalepszystart.pl).

30 marca 2015r. – 30 kwietnia 2015r. (do godziny 16.00) – Czas składania wniosków
W tym terminie można składać wnioski konkursowe (formularz wniosku do pobrania ze strony grantnalepszystart.pl). Wypełniony i podpisany wniosek można złożyć wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków. Nie przyjmujemy wersji papierowej wniosków!

Stowarzyszenie LGD „POLCENTRUM – Pl. Łukasińskiego 4, 95-010 Stryków
Stowarzyszenie jest Operatorem programu na terenie powiatów:
łęczyckiego – zgierskiego – łowickiego – poddębickiego – skierniewickiego – miasta Skierniewice – brzezińskiego – zduńskowolskiego – rawskiego

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS  Pl. Wolności 2, 91-415 Łódź
Stowarzyszenie jest Operatorem na terenie powiatów:
miasta Łódź – miasta Piotrków Trybunalski – piotrkowskiego – pabianickiego – bełchatowskiego – kutnowskiego – radomszczańskiego – opoczyńskiego – tomaszowskiego – pajęczańskiego – łaskiego – sieradzkiego – wieluńskiego – wieruszowskiego – łódzkiego wschodniego

30 kwietnia 2015r. (do godziny 16.00) – zamknięcie naboru wniosków konkursowych

UWAGA: generator odrzuci wszystkie wnioski złożone po godzinie 16.00!

29 maja 2015r. – ogłoszenie wyników konkursu na rok 2015 i listy organizacji i grup nieformalnych, które otrzymają mikrodotacje od 1 500 zł – 5 000 zł

1 czerwca 2015r. – 30 listopada 2015r. – Realizacja projektów
To pierwszy i ostatni dzień realizacji projektów konkursowych. Żadne działania w projekcie mające konsekwencje finansowe (czyli finansowane w jakikolwiek sposób w ramach projektu) nie mogą być zrealizowane poza tym okresem. Koszty poniesione poza okresem realizacji projektów nie będą kwalifikowane!

14 dni od daty zakończenia realizacji projektu – Ostateczna data kwalifikowalności , tj. po tej dacie nie są możliwe jakiekolwiek rozliczenia w ramach projektu, w szczególności płatności (niezależnie od formy, przelewowe czy tez gotówkowe)