Laureaci  GRANT NA LEPSZY START oraz lokalnych edycji konkursu w 2017 r.:

 

IMG_2875

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „JESTEM TYM CO JEM!”

grupa nieformalna: AMAZONKI TO MY! – Łask – Kolumna

opis: Wiele osób chorujących na nowotwory ma problemy z jedzeniem, skarży się na brak apetytu lub ma trudności ze spożywaniem posiłków. Skutkiem tego tracą na wadze, słabną, a ich terapia nowotworowa staje się mniej skuteczna. Można tego uniknąć lub przynajmniej złagodzić objawy poprzez zmiany w sposobie odżywiania. Jest istotne, aby pacjent otrzymywał wystarczające ilości pokarmów zapewniających odpowiednią dawkę białka i energii. Na te potrzeby odpowiada niniejszy projekt, mający za zadanie nauczenie i wyrobienie wśród jego uczestników zasad właściwego i zdrowego sposobu odżywiania poprzez uczestnictwo w zajęciach (wykłady i warsztaty) prowadzonych przez dyplomowanego dietetyka.

__________________________________________________________________________________

22008059_273066853185832_1227029968705895986_n

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Tomaszów Mazowiecki – kocham, lubię, szanuję

Grupa nieformalna GAWRA

Opis: Projekt pn. Tomaszów Mazowiecki – kocham (animować), lubię (poznawać), szanuję (jego korzenie) zakłada integrację dzieci i młodzieży z Tomaszowa Mazowieckiego. To artystyczna przygoda bez względu na status materialny czy społeczny najmłodszych jego mieszkańców. Edukacja artystyczna ma na celu ułatwić kontakt dzieci zdrowych z pociechami dotkniętymi autyzmem. To próba przeciwstawienia się przekonaniu, że kultura dostępna jest tylko dla nielicznych. Zamierzonym owocem projektu jest zbudowanie marki miasta w oczach najmłodszych jego mieszkańców. Cykl 6 spotkań interdyscyplinarnych będzie swoistą opowieścią o Tomaszowie nad Pilicą, tworzoną przez pryzmat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości tej małej ojczyzny. Treść i forma zajęć dostosowane zostaną
do możliwości percepcyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanymi znacznym (stopniowanie trudności), jak i poszczególnych grup wiekowych.

__________________________________________________________________________________

_1110192

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Bezpieczny senior w powiecie poddębickim

Stowarzyszenie „Licealista”

Opis: Projekt jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności i wychodzi naprzeciw sytuacji osób starszych i samotnych powiatu poddębickiego. Głównym zadaniem projektu jest ochrona życia i zdrowia osób w wieku poprodukcyjnym poprzez rozpropagowanie idei kopert życia. W ramach projektu rozdane zostanie 1000 pakietów kopert życia, które mają zapewnić seniorom, zwłaszcza samotnym, bezpieczne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania. Koperty będą spełniać pomocniczą rolę informacyjną w razie wypadku lub nagłej
choroby. Prawidłowo wypełniona karta może pomóc uratować życie w przypadku interwencji medycznej. Prowadzona przez członków Stowarzyszenia Licealista oraz wolontariuszy akcja będzie wspierana kampanią informacyjną dla mieszkańców powiatu. W działania zostaną włączone lokalne instytucje zdrowia, które będą mogły kontynuować akcję po zakończeniu projektu.

__________________________________________________________________________________

20171007_104223retusz

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Rewitalizacja terenu rekreacyjnego na działce sołecko-gminnej w Zelgoszczy

Grupa nieformalna: Mieszkańcy dla dobra wsi Zelgoszcz.

Opis: Głównym celem projektu jest zagospodarowanie terenu zakupionego przez Gminę Stryków przeznaczonego dla rodzin i dzieci spędzających czas na placu zabaw .Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia zainteresowania czynnym udziałem w zabawach i spędzeniu wolnego czasu na placu zabaw .Celem projektu jest zakupienie drzew i krzewów i co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy wizerunku naszej działki. Projekt przyczyni się do większej integracji pokoleniowej w naszym sołectwie.

__________________________________________________________________________________

przy pracy 5 retusz

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Z IMPETEM na START

Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „Impet”

Opis: Stowarzyszenie jest młodą organizacją działającą od lutego 2017 r. Prowadzimy szeroko pojętą działalność edukacyjną i kulturalną, której celem jest aktywizacja i integracja młodszych i starszych członków społeczności lokalnej.
Projekt „Z IMPETEM na START” ma na celu wynajem lokalu oraz zakup sprzętu biurowego ułatwiającego realizację zadań statutowych Stowarzyszenia, w tym prowadzenie zajęć rozwijających, wyrównawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży głównie z terenów wiejskich oraz organizowanie przedsięwzięć społecznych i kulturalnych. Odpowiednio wyposażone pomieszczenie będzie miejscem szkoleń, warsztatów i innych działań mających na celu wszechstronny rozwój lokalnej społeczności oraz zebrań członków organizacji czy spotkań z gośćmi (przedstawicielami instytucji wspierających, innymi interesantami). Będzie również miejscem przechowywania dokumentacji Stowarzyszenia i ułatwi jego sprawne zarządzanie. Posiadanie lokalu, który będzie kojarzony z organizacją pozwoli podnieść jej prestiż w środowisku.

__________________________________________________________________________________

22141037_507723156271304_208372464542773582_n

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Aktywna świetlica

Stowarzyszenie Carpe Diem

Opis: Projekt „Aktywna świetlica” ma na celu pokazanie innych form zagospodarowania i wykorzystania nowo wybudowanych lub wyremontowanych świetlic na terenie Gminy Pabianice oraz zwrócenie uwagi na to, iż społeczność lokalna chętnie bierze udział w różnorodnych akcjach społecznych. Celem naszego projektu jest także aktywizacja społeczności lokalnej poprzez stworzenie możliwości spotkania oraz wspólnego spędzenia czasu, które będzie miało miejsce podczas organizowanych warsztatów ceramicznych, ruchowo-tanecznych, manualnych, prozdrowotnych. Finałem naszego projektu będzie spotkanie o charakterze kulturalnym przedstawienie
teatralne, aby pokazać, że nasze świetlice mogą być miejscem gdzie zarówno „mały jak i duży” człowiek może się wiele nauczyć ale też po prostu zrelaksować. Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Pabianice a spotkania do dwóch grup społecznych - dzieci i dorosłych.

__________________________________________________________________________________

sklejka

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Poezja z natury – warsztaty poetyckie”

Grupa poetycka DESANT

To pierwszy projekt, na który Grupa Poetycka DESANT otrzymała dofinansowanie. Zadania warsztatowe były różne, każdy prowadzący skupiał się na innym zagadnieniu. Wojciech Kass w oparciu o teksty Roberta Walsera analizował rolę szczegółu  wierszu i w życiu. Artur Nowaczewski skupił się na rytmie w wierszu. Pokazał jak ważny jest dla opowieści dziejącej się w wierszu i w jaki sposób pozwala czytać wiersz głośno. Efekty realizacji tych właśnie zadań mogli poznać czytelnicy podczas spotkania w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. Okazało się, że wśród nich również są poeci i chętnie zaprezentowali swoje wiersze. Spotkanie przerodziło się więc w poetycki dialog. Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez życzliwości i pomocy sieradzkiego oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu oraz Sióstr Urszulanek.

__________________________________________________________________________________

22279438_1728067217265543_1445743856216751792_n

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Karol Hiller – Transformacje

Grupa EC2

Opis: Projekt „Karol Hiller – transformacje” zakłada stworzenie nietypowego wydarzenia artystycznego, próbującego w widzu wywołać, poprzez twórczość młodych łódzkich muzyków, zjawisko synestezji prowadzące do dialogu z twórczością wielkiego łódzkiego artysty – Karola Hillera. Wydarzenie będzie mieć formę spektaklu audiowizualnego, w trakcie którego reprodukcje cyfrowe prac artysty zostaną zestawione z graną na żywo, specjalnie skomponowaną na tę okoliczność muzyką, wchodzącą w dialog z dziełami artysty.

Wydarzenie odbędzie się w postindustrialnej przestrzeni Art_Inkubatora. Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny. Występ poprzedzony będzie prapremierowym wykonaniem samej muzyki na antenie studenckiego radia „Żak” Politechniki Łódzkiej. Całość skomponowanych nagrań zostanie zarejestrowana w formie live actu i udostępniona odbiorcom po zakończeniu projektu za pośrednictwem platform internetowych (YouTube, Bandcamp).

__________________________________________________________________________________

20170808_180030retusz

 

 

 

 

 

 

Projekt: Uczmy się i integrujmy

Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinowie

Opis: Przeprowadzenie warsztatów : florystycznego i kulinarnego z elementami cukiernictwa artystycznego, w celu rozwoju nowo powstałego Koła Gospodyń Wiejskich i mieszkańców wsi Kalinów z wykorzystaniem wiedzy i potencjału twórczego mieszkańców. Organizacja dożynek wiejskich w celu integracji wsi z atrakcjami dla dzieci oraz zaprezentowanie efektów przeprowadzonych szkoleń.

__________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Tradycja i współczesność”

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrsku

Opis: Projekt ma za zadanie integrację społeczności naszej miejscowości oraz przybliżenie zanikających obrzędów. Spotkania z mieszkańcami mają na celu lepsze, wzajemne poznanie się i poszerzenie wiedzy etnograficznej o naszej wsi. W realizacji projektu planujemy 2 wydarzenia kulturalne. Wieczór świętojański – na którym przedstawione zostaną zwyczaje z terenu gminy Mokrsko dotyczące wicia wianków, puszczania ich na wodę, palenia ogniska i szukania kwiatu paproci oraz spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z Chróścina i Mokrska, na którym nastąpi wymiana doświadczeń kulinarnych związanych z potrawami regionalnymi oraz prezentacja folkloru – śpiewanie piosenek i opowieści o regionie i tradycji poszczególnych gmin. Spotkanie to zostanie poprzedzone warsztatami kulinarnymi, które poprowadzi instruktor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Wieluniu.

__________________________________________________________________________________

ogólne2

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Młodzi i starzy razem dla zwierząt”

Grupa nieformalna:  Frodo kroczy do domu – gmina Pabianice

Opis: Wraz z 10 młodymi mieszkańcami gminy Pabianice grupa Frodo kroczy do domu promuje działania służące zapobieganiu bezdomności zwierząt. Młodzież zostanie przeszkolona na temat zapobiegania bezdomności zwierząt, następnie wytypuje gospodarstwa w swoich miejscowościach, które należy odwiedzić z tym tematem. Zespoły złożone z przedstawiciela/przedstawicielki młodzieży i grupy Frodo, spotkają się z mieszkańcami wskazanych gospodarstw (ok. 60) przeprowadzając rozmowy i wręczając materiały informacyjne. Zainteresowani otrzymają także wnioski na kastrację/sterylizację psów i kotów oraz znakowanie psów.

We wszystkich miejscowościach gminy rozprowadzone zostaną banery, plakaty i ulotki informujące o możliwościach, jakie daje aktualny Program opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Pabianice.
Na zakończenie uczestnicy projektu spotkają się w świetlicy aby podsumować projekt i zaplanować dalsze działania.

__________________________________________________________________________________

DSC09107

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Rozwój potencjału”

Fundacja KONTRA / BANDA

opis: Projekt „Rozwój Potencjału” ma na celu wzmocnienie efektywności i zakresu działań Fundacji KONTRA/BANDA, poprzez zapewnienie sprzętu oświetleniowo – nagłaśniającego, niezbędnego do skuteczniejszego realizowania najważniejszych działań organizacji, a także poszerzenie kompetencji osób, zajmujących się pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową organizacji.

________________________________________________________________________________

20170925_164431kw_HDR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Tradycja haftem malowana”

Grupa nieformalna „Ziemianki”

Opis: Celem projektu jest kultywowanie tradycji i umacnianie tożsamości narodowej, regionalnej i lokalnej wśród mieszkańców gminy Białaczów poprzez:
- organizację warsztatów szycia tradycyjnych koszul ludowych wraz z nauką sztuki zdobienia ich koronką i haftem regionalnym oraz wykorzystanie możliwości zastosowania koronki i haftu regionalnego na współczesnej odzieży,
- organizację wystawy prac powarsztatowych na terenie gminy Białaczów i w muzeum regionalnym w Opocznie,
- wydanie Broszurki z wkładką (wzór wykroju koszuli ludowej wraz ze wzorem haftów i koronek ziemi
białaczowskiej) z komentarzem etnograficznym.

________________________________________________________________________________

getattach,mid,3403,mpid,5,min,1,uid,9982d1e31f65ff4d

 

 

 

 

 

 

Grupa Nieformalna: Koło Gospodyń Wiejskich w Kudrowicach – Gmina Pabianice

Projekt: „Współczesna kobieta na wsi; zdrowie, bezpieczeństwo, tradycja”

Opis: Życie na wsi jest mało urozmaicone, na co narzeka głównie młodzież i osoby samotne. Dlatego też postanowiłyśmy przygotować kilka spotkań które zainteresowały by większe grono kobiet niezależnie od wieku i innych różnic wynikających z wykonywanych na co dzień zajęć zawodowych. Każda z nas przywiązuje dużą wagę do utrzymania aktywności fizycznej i zdrowia. Dlatego zaproponowałyśmy zajęcia z „Nordic walking”w których może uczestniczyć większa grupa niezależnie od wieku.
Ważnym aspektem współczesnej kobiety jest także bezpieczeństwo. Stąd nasza propozycja szkolenia z samoobrony. Pozyskana wiedza na temat zagrożeń z jakimi mogą się spotkać kobiety, pomoże w unikaniu takich sytuacji i radzeniu sobie z nimi. Jako ważny element życia społeczności na naszym terenie jest kultywowanie tradycji na terenach wiejskich czego przykładem będzie „ Święto pieczonego ziemniaka” (ognisko). Połączenie tych aspektów przyczyni się do polepszenia standardu życia współczesnej kobiety na wsi.

________________________________________________________________________________

IMG_20170930_171851

 

 

 

 

 

 

Projekt: Warsztaty ogrodnicze pt. „Urządzamy ogród”

Grupa nieformalna - Mieszkańcy sołectwa Konin – Majówka

Opis: Celem projektu jest integracja i zwiększenie zaangażowania społecznego mieszkańców sołectw Konin-Majówka i Rydzyn. Zorganizowane zostaną warsztaty ogrodnicze na przełomie września i października, na terenie świetlicy wiejskiej w Koninie. Podczas warsztatów, lokalna społeczność wsi Konin i Majówki, oraz zaproszeni mieszkańcy Rydzyn poszerzą swoją wiedzę dotyczącą prowadzenia i upiększania ogrodów na wsi. Podczas tych warsztatów prowadzący ustali z mieszkańcami plan zagospodarowania terenu zieleni na placu przy świetlicy wiejskiej w Koninie. Zostaną zakupione drzewka i rośliny oraz niezbędne nawozy i substraty. Drugim etapem naszego projektu, będzie aktywny udział ok. 10 mieszkańców wsi Konin i Majówki w sadzeniu roślin i drzewek na terenie świetlicy wiejskiej w Koninie. Na zakończenie przygotowany zostanie ciepły posiłek oraz wspólne ognisko przy dźwiękach muzyki.

________________________________________________________________________________

rzgów.3.2017 zdjęcie

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Mówię-porozumiewam się-jestem częścią społeczeństwa”

Grupa samopomocowa „Działamy zespołowo” – Rzgów

opis: Działania dotyczyć będą dwóch rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie (4 osoby dorosłe i 2 dzieci z zespołem Downa) z gminy Rzgów. Dzieci są w wieku 3-6 lat i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Większość działań związanych z projektem będzie prowadzona na terenie gminy Rzgów.

_________________________________________________________________________________

20170904_190555retusz

 

 

 

 

 

 

projekt: „Lokalnie, wspólnie, folkowo – odbudowa więzi obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Nowego Olszowca i Emilianowa”

Grupa nieformalna Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki”

opis: Zamierzeniem projektu jest odbudowa więzi lokalnej i kulturowej mieszkańców dwóch sąsiednich wsi Nowego Olszowca i Emilianowa. Projekt ma na celu realizację działań, które będą sprzyjały wspólnemu spędzaniu czasu przez mieszkańców, którzy jednocześnie będą brali udział w warsztatach promujących doskonalenie tradycji tańców ludowych oraz pieśni ludowych. Grupa mieszkańców przygotuje pod okiem wykwalifikowanych szkoleniowców widowisko promujące kulturę ludową regionu łowickiego. Lokalna społeczność będzie miała także sposobność do wymiany poglądów międzypokoleniowych za pośrednictwem udziału w spotkaniach najstarszych mieszkańców wsi. Na zakończenie zostanie zorganizowany piknik sąsiedzki, który będzie promował podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju i promowania lokalnej społeczności oraz wspólne spędzanie czasu przez mieszkańców obu wsi.

___________________________________________________________________________________

IMG_9404

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Śladami Wojtka Skrobaki”

Grupa nieformalna: QULturalni

Opis: Projekt „Śladami Wojtka Skrobaki” zakłada realizację działań skoncentrowanych na przypomnieniu dziewiętnastowiecznej opowieści o przygodach Wojtka Skrobaki z Mokrska, skierowanych do dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów z terenu gminy Mokrsko. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w zajęciach dubbingowych/lektorskich i plastycznych. Pod okiem profesjonalistów przygotują słuchowisko radiowe, które zostanie wyemitowane w lokalnej rozgłośni radiowej, a także wykonają ilustracje związane z przygodami Skrobaki, z których przygotowana zostanie wystawa udostępniona mieszkańcom. Opowieść ta wydana zostanie również w formie książeczki dla dzieci, którą ozdobią ilustracje uczestników zajęć. Na zakończenie projektu zorganizowane zostaną podchody śladami Wojtka Skrobaki połączone z ogniskiem.

_____________________________________________________________________________________

Stowarzyszenie For You

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Wsparcie na starcie najlepszą inwestycją w przyszłość dzieci i młodzieży z terenu miasta i powiatu piotrkowskiego”

Stowarzyszenie For You – lepsza przyszłość

Opis: Celem projektu jest wsparcie działania „Stowarzyszenie For YOU – lepsza przyszłość” w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez promocję sportu i zdrowego stylu życia oraz założenie szkółki koszykówki dla dzieci i młodzieży i organizację na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego bezpłatnych zajęć z piłki koszykowej dla grupy odbiorców w wieku od 8-14 lat, a także dla wszystkich dzieci poza wskazaną grupą wiekową wyrażających chęć udziału w zajęciach z miasta, a także powiatu piotrkowskiego. W ramach wsparcia finansowego trener – prezes stowarzyszenia – przeprowadzi 40 godzin bezpłatnych zajęć w użyczonej do tego celu sali gimnastycznej.

_________________________________________________________________________________

20727844_1796206297056269_2300217711058410239_nn

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Zróbmy to razem”

Grupa nieformalna „Bo jak nie my, to kto”

Projekt „Zróbmy to razem” zakłada wspólne zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej i stworzenie miejsca spotkań dla całej lokalnej społeczności. Obecnie teren jest zachwaszczony i niezagospodarowany. Chcemy wspólnie z mieszkańcami wsi, teren ten uporządkować, odchwaścić, wyrównać, obsadzić roślinnością (byliny, krzewy), tak by stał się miejscem bezpiecznym i przyjaznym, by stał się wizytówką naszej miejscowości. Chcemy zakupić altanę (wiatę), którą samodzielnie zmontujemy, pomalujemy i ustawimy. Altanka drewniana z
podłogą z kostki brukowej, ze ściankami bocznymi- płotki ażurowe. Samodzielnie ułożymy kostkę brukową (posadzka altany). Podobnie chcemy postąpić z zestawem huśtawek dla dzieci. Samodzielnie go skompletujemy, zmontujemy i ustawimy. Do tego ławki ogrodowe i miejsce na ognisko. Wspólnie zdecydujemy gdzie je ustawimy. Chcemy stworzyć bezpieczną i zagospodarowaną przestrzeń, która byłaby placem zabaw dla najmłodszych, miejscem spotkań młodzieży, dorosłych i seniorów ( np. na partyjce szachów). Projekt zakończymy wspólną zabawą przy ognisku. W ramach wolontariatu mieszkańcy zajmą się pracą społeczną na rzecz dobra wspólnego. Celem projektu jest także integracja mieszkańców terenów wiejskich w różnym wieku połączona z ich aktywizacją poprzez organizację czasu wolnego. Wspólna praca pozwoli na zdobycie nowych doświadczeń, wzbudzi uczucie bycia „potrzebnym” w społeczeństwie.

_________________________________________________________________________________

projekt mądrzejsi bezpieczniejsi

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa nieformalna: Rodzice Dzieciom

Projekt: „Mądrzejsi – Bezpieczniejsi”

Opis: Projekt „Mądrzejsi – Bezpieczniejsi” skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Lubochnia. Projekt to
cykl warsztatów i spotkań , na których zostanie przekazana dzieciom wiedza o tym jak dbać o własne
bezpieczeństwo, jak unikać sytuacji ryzykownych mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia oraz jak
należy się zachować kiedy dochodzi do wypadku. Projekt zakłada przede wszystkim uświadomienie dzieciom i
młodzieży niebezpieczeństw na jakie są one narażone w miejscach, w których przebywają najczęściej, tj. domu,
placu zabaw, parku, galeriach,na drodze etc.

________________________________________________________________________________

22279199_1615675511805318_548760755_retusz

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Dzień Głuchych w CKiS w Skierniewicach

Grupa nieformalna: Głusi Skierniewiczanie

W ramach projektu chcemy zorganizować wydarzenia kulturalne, które przyczynią się do większej widoczności grupy głuchych mieszkańców powiatu skierniewickiego z jednej strony, a z drugiej do większej wrażliwości mieszkańców słyszących na tę grupę społeczną.
Wydarzenia kulturalne, które mają pomóc nam być bardziej widocznymi, to: wystawa malarstwa wielkoformatowego, pokaz filmów o tematyce związanej z kulturą Głuchych, warsztaty języka migowego. Wydarzeniom będzie towarzyszył symboliczny poczęstunek. Na zakończenie spotkamy się i nagramy vlogi w języku migowym zawierające nasze wrażenia.

________________________________________________________________________________

20170830_091821

 

 

 

 

 

 

 

Grupa nieformalna „Aktywiści wsi Koźle”

Projekt: „Sadzenie drzew i krzewów”

Opis: Celem, głównym jest zaktywizowanie młodzieży mieszkającej we wsi Koźle, poprzez działania na rzecz poprawy estetyki wsi. Celem programu jest stworzenie przyjaznej i estetycznej przestrzeni, z której będą mogli korzystać mieszkańcy wsi. Docelowo będzie to miejsce do kulturalnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Planowany jest zakup i posadzenie krzewów ozdobnych. Ważnym celem tego projektu jest pobudzenie aktywności społecznej młodzieży wsi Koźle, poprzez wkład własny w postaci czynu społecznego przy przygotowaniu terenu pod nasadzenia ( sprzątanie, wymiana podłoża oraz wykonanie nasadzeń). Prace te będą wykonywane pod nadzorem specjalisty z firmy ogrodniczej.

___________________________________________________________________________________

poszukiwacze

 

 

 

 

 

Grupa nieformalna „Poszukiwacze Pasji”

Projekt: „Pasja czytania”

Projekt „Pasja czytania” zakłada rozbudzenie w młodych ludziach zamiłowania do czytania poprzez spotkanie z
autorem książek podróżniczych dla dzieci i młodzieży oraz zorganizowanie nocy detektywów w bibliotece.
Dodatkowym działaniem skierowanym do starszych czytelników będzie spotkanie z autorem najbardziej
poczytnych książek wśród czytelników biblioteki w Mokrsku oraz poznanie pracy autora „od kuchni”.