IMG_2875

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „JESTEM TYM CO JEM!”

grupa nieformalna: AMAZONKI TO MY! – Łask – Kolumna

opis: Wiele osób chorujących na nowotwory ma problemy z jedzeniem, skarży się na brak apetytu lub ma trudności ze spożywaniem posiłków. Skutkiem tego tracą na wadze, słabną, a ich terapia nowotworowa staje się mniej skuteczna. Można tego uniknąć lub przynajmniej złagodzić objawy poprzez zmiany w sposobie odżywiania. Jest istotne, aby pacjent otrzymywał wystarczające ilości pokarmów zapewniających odpowiednią dawkę białka i energii. Na te potrzeby odpowiada niniejszy projekt, mający za zadanie nauczenie i wyrobienie wśród jego uczestników zasad właściwego i zdrowego sposobu odżywiania poprzez uczestnictwo w zajęciach (wykłady i warsztaty) prowadzonych przez dyplomowanego dietetyka.

__________________________________________________________________________________

DSC09107

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Rozwój potencjału”

Fundacja KONTRA / BANDA

opis: Projekt „Rozwój Potencjału” ma na celu wzmocnienie efektywności i zakresu działań Fundacji KONTRA/BANDA, poprzez zapewnienie sprzętu oświetleniowo – nagłaśniającego, niezbędnego do skuteczniejszego realizowania najważniejszych działań organizacji, a także poszerzenie kompetencji osób, zajmujących się pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową organizacji.

________________________________________________________________________________

rzgów.3.2017 zdjęcie

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Mówię-porozumiewam się-jestem częścią społeczeństwa”

Grupa samopomocowa „Działamy zespołowo” – Rzgów

opis: Działania dotyczyć będą dwóch rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie (4 osoby dorosłe i 2 dzieci z zespołem Downa) z gminy Rzgów. Dzieci są w wieku 3-6 lat i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Większość działań związanych z projektem będzie prowadzona na terenie gminy Rzgów.

_________________________________________________________________________________

20170904_190550

 

 

 

 

 

 

projekt: „Lokalnie, wspólnie, folkowo – odbudowa więzi obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Nowego Olszowca i Emilianowa”

Grupa nieformalna Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki”

opis: Zamierzeniem projektu jest odbudowa więzi lokalnej i kulturowej mieszkańców dwóch sąsiednich wsi Nowego Olszowca i Emilianowa. Projekt ma na celu realizację działań, które będą sprzyjały wspólnemu spędzaniu czasu przez mieszkańców, którzy jednocześnie będą brali udział w warsztatach promujących doskonalenie tradycji tańców ludowych oraz pieśni ludowych. Grupa mieszkańców przygotuje pod okiem wykwalifikowanych szkoleniowców widowisko promujące kulturę ludową regionu łowickiego. Lokalna społeczność będzie miała także sposobność do wymiany poglądów międzypokoleniowych za pośrednictwem udziału w spotkaniach najstarszych mieszkańców wsi. Na zakończenie zostanie zorganizowany piknik sąsiedzki, który będzie promował podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju i promowania lokalnej społeczności oraz wspólne spędzanie czasu przez mieszkańców obu wsi.

___________________________________________________________________________________

IMG_9404

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Śladami Wojtka Skrobaki”

Grupa nieformalna: QULturalni

Opis: Projekt „Śladami Wojtka Skrobaki” zakłada realizację działań skoncentrowanych na przypomnieniu dziewiętnastowiecznej opowieści o przygodach Wojtka Skrobaki z Mokrska, skierowanych do dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów z terenu gminy Mokrsko. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w zajęciach dubbingowych/lektorskich i plastycznych. Pod okiem profesjonalistów przygotują słuchowisko radiowe, które zostanie wyemitowane w lokalnej rozgłośni radiowej, a także wykonają ilustracje związane z przygodami Skrobaki, z których przygotowana zostanie wystawa udostępniona mieszkańcom. Opowieść ta wydana zostanie również w formie książeczki dla dzieci, którą ozdobią ilustracje uczestników zajęć. Na zakończenie projektu zorganizowane zostaną podchody śladami Wojtka Skrobaki połączone z ogniskiem.

_____________________________________________________________________________________

Stowarzyszenie For You

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Wsparcie na starcie najlepszą inwestycją w przyszłość dzieci i młodzieży z terenu miasta i powiatu piotrkowskiego”

Stowarzyszenie For You – lepsza przyszłość

Opis: Celem projektu jest wsparcie działania „Stowarzyszenie For YOU – lepsza przyszłość” w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez promocję sportu i zdrowego stylu życia oraz założenie szkółki koszykówki dla dzieci i młodzieży i organizację na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego bezpłatnych zajęć z piłki koszykowej dla grupy odbiorców w wieku od 8-14 lat, a także dla wszystkich dzieci poza wskazaną grupą wiekową wyrażających chęć udziału w zajęciach z miasta, a także powiatu piotrkowskiego. W ramach wsparcia finansowego trener – prezes stowarzyszenia – przeprowadzi 40 godzin bezpłatnych zajęć w użyczonej do tego celu sali gimnastycznej.

_________________________________________________________________________________

projekt mądrzejsi bezpieczniejsi

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa nieformalna: Rodzice Dzieciom

Projekt: „Mądrzejsi – Bezpieczniejsi”

Opis: Projekt „Mądrzejsi – Bezpieczniejsi” skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Lubochnia. Projekt to
cykl warsztatów i spotkań , na których zostanie przekazana dzieciom wiedza o tym jak dbać o własne
bezpieczeństwo, jak unikać sytuacji ryzykownych mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia oraz jak
należy się zachować kiedy dochodzi do wypadku. Projekt zakłada przede wszystkim uświadomienie dzieciom i
młodzieży niebezpieczeństw na jakie są one narażone w miejscach, w których przebywają najczęściej, tj. domu,
placu zabaw, parku, galeriach,na drodze etc.

________________________________________________________________________________

20170830_091913

 

 

 

 

 

 

Grupa nieformalna „Aktywiści wsi Koźle”

Projekt: „Sadzenie drzew i krzewów”

Opis: Celem, głównym jest zaktywizowanie młodzieży mieszkającej we wsi Koźle, poprzez działania na rzecz poprawy estetyki wsi. Celem programu jest stworzenie przyjaznej i estetycznej przestrzeni, z której będą mogli korzystać mieszkańcy wsi. Docelowo będzie to miejsce do kulturalnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Planowany jest zakup i posadzenie krzewów ozdobnych. Ważnym celem tego projektu jest pobudzenie aktywności społecznej młodzieży wsi Koźle, poprzez wkład własny w postaci czynu społecznego przy przygotowaniu terenu pod nasadzenia ( sprzątanie, wymiana podłoża oraz wykonanie nasadzeń). Prace te będą wykonywane pod nadzorem specjalisty z firmy ogrodniczej.