GRANT NA LEPSZY START to program wsparcia młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa łódzkiego. Wspieramy udzielając doradztwa oraz organizując konkursy na mikrodotacje w wysokości do 5 tys. zł na inicjatywy oddolne. To jedno z pierwszych takich przedsięwzięć, w którym o środki mogą się ubiegać poza formalnie zarejestrowanymi organizacjami pozarządowymi także grupy działające nieformalnie (koła gospodyń wiejskich, grupy młodzieżowe, grupy sąsiedzkie, rady sołeckie itp.).

CEL PROGRAMU Cel programu jest prosty – chodzi o zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne oraz pobudzanie aktywności mieszkańców dzięki wsparciu finansowemu przeznaczanemu na najciekawsze lokalne inicjatywy. Wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą działać na rzecz swoich społeczności.

Nasza oferta

1. organizujemy konkursy na mikrodotacje od 1,5 tys. zł do 5 tys. zł – w sumie do 2017 roku przekażemy ich w ramach otwartych konkursów ok. 90.

2. organizujemy spotkania informacyjne dla organizacji i grup zainteresowanych udziałem w konkursie w każdym powiecie województwa

3. udzielamy doradztwa NA KAŻDYM ETAPIE programu – konsultujemy pomysły, pomagamy w opracowaniu wniosku, wyjaśniamy wątpliwości na etapie realizacji projektu, pomagamy w jego rozliczeniu

4. staramy się być wszędzie tam, gdzie nasza pomoc jest potrzebna.

Operatorzy

Operatorami projektu Grant na lepszy start 2017 są dwie organizacje pozarządowe: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi oraz federacja Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego. Organizacje te są Operatorami projektu Grant na lepszy start na terenie województwa łódzkiego.

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego - działamy od 1999r. na rzecz rozwoju i integracji sektora pozarządowego. Inicjujemy również współpracę z administracją publiczną na szczeblu lokalnym i regionalnym. Doradzamy, edukujemy, animujemy i jesteśmy rzecznikiem organizacji pozarzadowych.

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich – prowadzimy działania wspierające na terenie województwa łódzkiego. Jesteśmy jednym z ośrodków Sieci SPLOT prowadzących działania na podstawie standardów działań ośrodka wsparcia. W ramach wspierania inicjatyw oddolnych realizujemy różne projekty wspierające inicjatywy obywatelskie.

Obszar działania

Grant na lepszy start swoim zasięgiem obejmuje teren całego województwa łódzkiego (24 powiaty).

Czas trwania programu i źródła finansowania

Program Grant na lepszy start trwa w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2017 r.
W sumie na mikrodotacje przekażemy minimum 415.00,00 zł, wspierając tym samym ok. 90 inicjatyw.

Program realizowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 i finansowany z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.

Więcej o Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: http://www.pozytek.gov.pl/FIO